Parafia w Gręboszowie powstała prawdopodobnie w XIII wieku z fundacji rycerskiej. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1326 roku. Wspomina o tym niemiecki historyk Theiner w dziele pt. "Księga rachunków dziesięciny", gdzie pisze o „plebanie Gremboszowskim" płacącym regularnie dziesięcinę. Nieco później kronikarz Jan Długosz pisze: „Gramboszów, wieś mająca kościół parafialny drewniany, poświęcony N. P. Maryi...".

Do 1772 roku dekanat był w Opatowcu. Wówczas do parafii gręboszowskiej należały następujące wsie: Gręboszów, Wola Gręboszowska, Karsy, Lubiczko, Wola Żelichowska, Zapasternicze i Zalipie. Po rozbiorze Polski do parafii przyłączono Borusowę, Hubenice, Kozłów, Biskupice i Zawierzbie należące dotychczas do parafii Nowego Miasta Korczyna oraz Bieniaszowice, Pałuszyce i Ujście Jezuickie, należące przedtem do Opatowca w Królestwie.

Od tego czasu, wraz z upływem lat, obszar naszej parafii systematycznie się pomniejszał. Wokół powstawały nowe kościoły, zatem i  parafie,  skupiające wsie znajdujące się w ich pobliżu. W 1925 roku odłączyło się Zalipie,  w 1958 roku Zapasternicze i Żelichów, a także Hubenice, Kozłów i Borusowa, w 1971 roku Wola Żelichowska, w 1984  Bieniaszowice, a w 1997 Pałuszyce.  Od tego czasu nie zaszły żadne zmiany.

Nasza parafia posiada piękny zabytkowy kościół, o którym Jakub Bojko w „Okruszynach z Gremboszowa" pisał, iż należy do „najwspanialszych na Powiślu". Do dzisiaj często nazywany jest  „perłą baroku nadwiślańskiego". Pierwotny drewniany kościół  (pod koniec XV wieku gruntownie odnowiony przez dziedziczkę Gręboszowa-Konstancję Burzyńską) istniał w Gręboszowie do 1635 r. Obecny został wybudowany w 1650 roku za czasów proboszcza Melchiora Mączyńskiego, z fundacji wnuka Konstancji - Franciszka Dębińskiego - wojewody krakowskiego, starosty bocheńskiego i wielickiego.  Konsekracji dokonał w 1675 roku biskup Mikołaj Oborski, sufragan krakowski. W XIX wieku kościół  był baroku nadwiślańskiego". Pierwotny drewniany rozbudowywany w kilku etapach z fundacji Józefa i Zofii Załuskich: w 1863 r. dobudowano nawę południową, w 1864 r. podwyższono wieżę a w 1875 r. dobudowano nawę północną. W 1915 r. kościół został uszkodzony w wyniku działań wojennych, spalone zostały dachy, hełm wieży i częściowo wyposażenie wnętrza, zniszczeniu uległa także fasada świątyni. Po zakończeniu wojny zniszczenia odbudowano.

ARCHITEKTURA. Barokowy, zbudowany z cegły z użyciem kamienia, otynkowany. Trójnawowy, bazylikowy z krótkim prezbiterium, przy którym od północy wieża i zakrystia a od południa dawny skarbiec. Przy korpusie od zachodu kruchta. Na zewnątrz kościół o podziałach ramowych, nakryty dachami dwuspadowymi i pulpitowymi, pobitymi blachą. Fasada zachodnia dwukondygnacjowa, trójosiowa, rozczłonowana pilastrami i gzymsami, zwieńczona trójkątnym szczytem z okulusem, poniżej płaskorzeźba NMP oraz we wnękach rzeźby: św. Józefa i Joachima. Kruchta formą nawiązująca do fasady z rzeźbami św. Stanisława Kostki i św. Kazimierza z początku XX w. Wieża kwadratowa, czterokondygnacjowa, nakryta dachem namiotowym. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi na gurtach, o spłaszczonym łuku, w nawach bocznych sklepienia krzyżowe. Ściany rozczłonkowane pilastrami, arkady międzynawowe zamknięte półkoliście. W wejściach trzy portale marmurowe, dwa z nich uszate, jeden z herbem Rawicz, trzeci z datą 1861. W głównym ołtarzu jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, w typie Matki Bożej Śnieżnej. W oknach witraże wykonane po roku 1920 w krakowskiej firmie Żeleńskich.

Z życia Parafii:

Uroczystość poświęcenia tablic ku czci ks. Piotra Halaka i majora Henryka Sucharskiego

tablica Dnia 14 listopada 1971 r. naszą parafię odwiedził ks. kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Przybył on do gręboszowskiego Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny na uroczystość poświęcenia tablic pamiątkowych ku czci śp. ks. Piotra Halaka i majora Henryka Sucharskiego. Asystowali kardynałowi Wojtyle m.in.: biskup Jerzy Ablewicz, ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej, bp.Piotr Bednarczyk, ks. Stanisław Dziwisz oraz wielu księży z diecezji tarnowskiej, na czele z ks. Stanisławem Kurkiem, ówczesnym proboszczem parafii Gręboszów i ks. Adamem Mardeuszem - katechetą. Kardynał Wojtyła dokonał poświęcenia epitafiów ku czci w.w. osobistości.

Pierwsze epitafium brzmiało następująco:

"Majorowi Henrykowi Sucharskiemu, bohaterskiemu obrońcy Westerplatte, wiernemu synowi Kościoła i Ojczyzny, duchowemu spadkobiercy ks. Piotra Halaka, ur. 12.XI.1898 r. w Gręboszowie, zm. 30.VIII.1946 r. w Neapolu. W 25. rocznicę śmierci, w roku przeniesienia jego prochów do kraju - parafianie gręboszowscy". Epitafium zawierało popiersie z brązu.


Drugie epitafium, poświęcone ks. Halakowi głosiło:

tablice1"Niezapomnianemu proboszczowi - księdzu Piotrowi Halakowi - Diecezjalnemu Dyrektorowi Unii Apostolskiej Kapłanów - Dziekanowi Dąbrowskiemu - Krzewicielowi czci Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej. Ojcu ubogich - opiekunowi i wychowawcy młodzieży, ur. 3.VI.1862".

Po uroczystości została odprawiona wigilia za zmarłych, po której kardynał Karol Wojtyła celebrował Mszę świętą. Biskup Jerzy Ablewicz wygłosił homilię, którą zakończył słowami:

" Te tablice były obowiązkiem sprawiedliwości ufundować. Oni wspólnie patrzyli na niebiańską Ojczyznę. Nie wolno nam zapomnieć o tych, którzy naszą świetlaną polską rzeczywistość budowali w oparciu o kości złożone w ofierze".

Kończąc uroczystość przemówił kardynał Karol Wojtyła. Zwrócił on uwagę na ogromny wpływ Kościoła, którego nauka i zasady etyczne leżą u podstaw bohaterstwa wielu synów naszego narodu oraz wezwał młode pokolenie do wzorowania się na wszelkich przykładach mjr Henryka Sucharskiego.

Mimo upływu 36 lat parafia może się szczycić, iż wówczas gościła kardynała Karola Wojtyłę, późniejszego Ojca Świętego. Aby upamiętnić to wydarzenie, tą obecność " Wielkiego Polaka " na gręboszowskiej ziemi, polonia amerykańska ufundowała pomnik papieża Jana Pawła II, który stanął przy kościele w Gręboszowie.

Poniżej znajdują się zdjęcia z uroczystości poświęcenia tablic...

tablice2
tablice3
tablice4
tablice5
tablice6

Kolejnym wielkim wydarzeniem dla parafii był 17 maja 1981 roku. W tym dniu dokonano odsłonięcia Tablicy Pamięci poświęconej Stefanii Łąckiej, wmurowanej w tutejszym kościele. Inicjatywę ufundowania tablicy podjęły koleżanki Stefanii z Seminarium Nauczycielskiego. Tablicę projektował i wykonał artysta rzeźbiarz Czesław Dźwigaj. Poświęcenia dokonał Biskup Ordynariusz Jerzy Ablewicz, który w kazaniu scharakteryzował osobowość Stefanii Łąckiej na tle jej bogatego życia religijnego, jako „źródło formujące charakter i pomnażającego siły w chrześcijańskim działaniu, szczególnie w niesieniu pomocy drugim”. Ks. proboszcz Władysław Golec podkreślił doniosłość wydarzenia, w którym obok ks. Piotra Halaka i majora Henryka Sucharskiego, ziemia gręboszowska czci wieczną pamięcią „prostą, ale wielką wiarą i sercem dziewczynę – Stefanie Łącką”.

wnetrze_02.jpg

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­