Kościół otoczony murem z barokową bramką kamienną od wschodu z XVII w. oraz neobarokową bramą z XX w. od zachodu, zwieńczoną posągami i krucyfiksem, w narożach ogrodzenia trzy kapliczki murowane z 2. poł. XIX w., czwarta została rozebrana. Przy kościele stoi pomnik Jana Pawła II (zm. 2005), wykonany w 2002 r. przez Czesława Dźwigaja. Na placu przed kościołem, na wysokiej kolumnie figura NMP z 2. poł. XIX w.

POMNIK JANA PAWŁA II

pomnik_01W niedzielę 21 VII 2002 odsłonięto pomnik Papieża Jana Pawła II, ufundowany przez przedstawicieli Polonii amerykańskiej, wywodzących się z parafii gręboszowskiej.

Ceremonia została połączona ze świętowaniem odpustu parafialnego ku czci św. Anny. Uroczystego odsłonięcia monumentu dokonali: delegat Księdza Biskupa Ordynariusza, ks. infułat Władysław Kostrzewa, przedstawiciel Polonii Stanisław Podgórski oraz wójt gminy Stanisław Świętek. W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli księża, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele Polonii oraz cała gręboszowska parafia.

Mieszkańcy chcieli tym pomnikiem podkreślić związki Jana Pawła II z Gręboszowem. 14 listopada 1971 roku metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła odwiedził Gręboszów, aby dokonać poświęcenia tablic pamiątkowych ku czci majora Henryka Sucharskiego oraz ks. Piotra Halaka. W 20. rocznicą tamtej uroczystości Klub Przyjaciół Ziemi Gręboszowskiej w Chicago rozpoczął starania o budowę papieskiego pomnika.

Pomnik ma 3,5 metra wysokości i stanął obok kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papież przedstawiony jest na nim w pozycji stojącej.. Autorem pomnika jest prof. Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Taki sam monument stoi przed kościołem w polskiej dzielnicy Chicago.

FIGURA ŚW. ANNY

pomnik_02Figura stojąca przed kościołem na samym środku Rynku. Fundatorem tej rzeźby był miejscowy proboszcz ks. Henryk Otowski. Wykonawcami są rzeźbiarze: Jakub Krakowski z Zakliczyna i Jan Adeodatus Martyński z Borzęcina. Wykonana na wzór modelu otrzymanego z Wiednia. Posąg przedstawia św. Annę nauczającą Matkę Boską. Ustawiona jest na wysokim, kwadratowym, dwukondygnacjowym postumencie. Ustawiony jest na stopniach i otoczony czterema pachołkami z żelaznym łańcuchem. Na postumencie widnieje postać aniołka, który trzyma banderolę z napisem.

 

 

 

Zdjęcia otoczenia kościoła (fotogaleria)

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­