Aktualności z 2018 r.

Podczas Mszy Świętej dokonuje się największy cud na świecie. Na ołtarz w prostych postaciach chleba i wina przychodzi Syn Boży. To rzeczywiście „wielka tajemnica wiary”. W przypadającą dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną uroczystością Bożego Ciała, chcemy raz jeszcze rozważyć prawdę w rzeczywistą obecność Pana Boga w Eucharystii. Wychodząc w uroczystej procesji na ulice naszej parafii, pragniemy zamanifestować naszą wiarę w Chrystusa obecnego pod postacią chleba i poprosić, by wszedł w nasze miejsca życia i pracy, by nam pobłogosławił. Dziś Jezus żywy przejdzie pośród nas. Dziś naszej Mszy św. przewodniczył będzie ks. Daniel Syjud, który sprawuje Mszę św. prymicyjną wśród nas.

Maj jest miesiącem szczególnie Ważnym dla dzieci oraz rodziców trzecich klas. 3 maja 2018 r. dzieci trzeciej klasy przystąpiły do Pierwszej Komunii św., nazywanej także pierwszym pełnym uczestnictwem w Eucharystii. 

Gromadzi dziś nas tu w kościele miłość do św. Jana Pawła II. Spotykamy się na modlitewnym czuwaniu z okazji zbliżającej się rocznicy jego urodzin. To rok szczególny bo w tym roku przypada 40 – sta rocznica jego wyboru na stolicę piotrową. Minęła 13 rocznica jego śmierci. On był u nas 14 XI 1971 r. i z nami pozostał. Jest z nami w tym co pozostawił i w naszych sercach. Co roku młodzież z naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przypomina nam jego nauczanie. Bóg zapłać Panu Dyrektorowi Jerzemu Misterce i Panią Annie Potępa i Annie Dębińskiej, które pomagają nam to spotkanie ze świętym Janem Pawłem II przeżyć jak najpiękniej, dzieciom i młodzieży. Święty Janie Pawle II czuwaj nad nami, naszymi rodzinami i bądź przy nas i wspieraj w pielgrzymce wiary do nieba. Wierzę, że na obłokach nieba spogląda na nas i cieszy się, że prowadzi nas do Boga i Matki Najświętszej naszej najlepszej Matki.

25 marca 2018 w Niedzielę Palmową odbył się konkurs w parafii na największą i najpiękniejszą palmę. Konkurs odbył się po Mszy św. na zakończenie rekolekcji, które prowadził ks. Kazimierz Trybuła. Msza św. i konkurs zgromadził dużo dzieci z rodzicami. Rodzice i dzieci wykazali się wielkim talentem w przygotowaniu palm.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęli: Piotr i Szymon Nowak,
Drugie: Patrycja i Kamil Grabiec,
Trzecie: Maria, Andrzej, Bartłomiej Garbarz, Basia i Antoni Adamczyk

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­