11 XI 2016 r. obchodziliśmy 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę i 70 rocznicę śmierci i pogrzebu naszej rodaczki Stefani Łąckiej. Naszym uroczystością przewodniczył ks. dr Infułat Władysław Kostrzewa. Razem z ks. Infułatem Mszę św. za Ojczyznę i o wyniesienie Stefani Łąckiej na ołtarze celebrowali ks. Prałat dr Ryszard Banach, ks. proboszcz z Żelichowa Jana Król, ks. proboszcz z Borusowej Marian Kujda, ks. kanonik proboszcz z Otfinowa Tadeusz Rzeźnik.

W tej uroczystej Mszy św. wzięli udział Pan dr Andrzej Kosiniak trzykrotny minister zdrowia, Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów, Wójt Gminy Gręboszów Pani Krystyna Świętek, przewodniczący Rady Gminy Franciszek Dymon, radni naszej gminy, dyrektor GCK Wiesław Lizak. Bogdan Bigos Wice Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowa Tarnowska. Akcja Katolicka naszej parafii i Dekanatu Żabno, Dyrekcja Zespołu Szkół w Gręboszowie, nauczyciele, wychowawcy Gimnazjum Stefanii Łąckiej w Gręboszowie, uczniowie, wychowankowie tegoż gimnazjum, poczty sztandarowe, autorka książki o naszej rodaczce Pani Maria Pawlikowska i mieszkańcy Gminy Gręboszów.

Każdy człowiek pragnie żyć w pokoju i dobrobycie. Chcemy, aby takim miej­scem była dla nas nasza Ojczyzna. Uczestnicząc w tej Mszy Świętej, będziemy prosić Boga, aby błogosławił Polsce, naszej Ojczyźnie, która już od 1050 lat jest krajem chrześcijańskim. Chcemy modlić się za sprawujących władzę na różnych jej szczeblach o ducha mądrości, o roztropność i uczciwość. Chcemy wypraszać dla wszystkich Polaków, także tych na emigracji, łaskę patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Chcemy polecać w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, Bożemu miłosierdziu wszystkich Polaków, którzy na przestrzeni wieków oddali to co najcenniejsze swe życie za naszą ukochaną Ojczyznę. Chciejmy w naszych sercach odpowiedzieć na pytanie: czy i jak kocham moją Ojczyznę, która dana jest mi przez Boga jako miejsce, gdzie realizuje się moje zbawienie?

Wita nas dziś Stefania Łącka nasza rodaczka w 70 rocznicę śmierci i pogrzebu, którą dziś obchodzimy, nasza kandydatka na wyniesienie na ołtarze.

Niosła uśmiech tam, gdzie było zbyt wiele łez
Niosła nadzieję tam, gdzie było jej brak.
Ból zamieniała w ukojenie, a ofiarę podjęła z miłości.
Uczyła kochać w więziennym baraku Boga, Ojczyznę i Człowieka – każdego człowieka.
Teraz spogląda na nas i czuwa, by w porę zdążyć z pomocą.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­