A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie (J 5,40)
Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie (Wj 17,6b)
Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione (Ez 47,9c)
Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce (Jr 11,20a)
U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach (Dn 9,7a)
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją (Jr 17,7)

Gromadzi dziś nas tu w kościele miłość do św. Jana Pawła II. Spotykamy się na modlitewnym czuwaniu z okazji zbliżającej się rocznicy jego urodzin. To rok szczególny bo w tym roku przypada 40 – sta rocznica jego wyboru na stolicę piotrową. Minęła 13 rocznica jego śmierci. On był u nas 14 XI 1971 r. i z nami pozostał. Jest z nami w tym co pozostawił i w naszych sercach. Co roku młodzież z naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przypomina nam jego nauczanie. Bóg zapłać Panu Dyrektorowi Jerzemu Misterce i Panią Annie Potępa i Annie Dębińskiej, które pomagają nam to spotkanie ze świętym Janem Pawłem II przeżyć jak najpiękniej, dzieciom i młodzieży. Święty Janie Pawle II czuwaj nad nami, naszymi rodzinami i bądź przy nas i wspieraj w pielgrzymce wiary do nieba. Wierzę, że na obłokach nieba spogląda na nas i cieszy się, że prowadzi nas do Boga i Matki Najświętszej naszej najlepszej Matki.

Ewangelia na dziś

  • Sobota 2018-10-20, Wspomnienie Św. Jana Kantego, Kapłana
    Łk 12,8-12
    „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy”.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­