Gromadzi dziś nas tu w kościele miłość do św. Jana Pawła II. Spotykamy się na modlitewnym czuwaniu z okazji zbliżającej się rocznicy jego urodzin. To rok szczególny bo w tym roku przypada 40 – sta rocznica jego wyboru na stolicę piotrową. Minęła 13 rocznica jego śmierci. On był u nas 14 XI 1971 r. i z nami pozostał. Jest z nami w tym co pozostawił i w naszych sercach. Co roku młodzież z naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przypomina nam jego nauczanie. Bóg zapłać Panu Dyrektorowi Jerzemu Misterce i Panią Annie Potępa i Annie Dębińskiej, które pomagają nam to spotkanie ze świętym Janem Pawłem II przeżyć jak najpiękniej, dzieciom i młodzieży. Święty Janie Pawle II czuwaj nad nami, naszymi rodzinami i bądź przy nas i wspieraj w pielgrzymce wiary do nieba. Wierzę, że na obłokach nieba spogląda na nas i cieszy się, że prowadzi nas do Boga i Matki Najświętszej naszej najlepszej Matki.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­