A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie (J 5,40)
Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie (Wj 17,6b)
Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione (Ez 47,9c)
Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce (Jr 11,20a)
U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach (Dn 9,7a)
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją (Jr 17,7)

Podczas Mszy Świętej dokonuje się największy cud na świecie. Na ołtarz w prostych postaciach chleba i wina przychodzi Syn Boży. To rzeczywiście „wielka tajemnica wiary”. W przypadającą dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną uroczystością Bożego Ciała, chcemy raz jeszcze rozważyć prawdę w rzeczywistą obecność Pana Boga w Eucharystii. Wychodząc w uroczystej procesji na ulice naszej parafii, pragniemy zamanifestować naszą wiarę w Chrystusa obecnego pod postacią chleba i poprosić, by wszedł w nasze miejsca życia i pracy, by nam pobłogosławił. Dziś Jezus żywy przejdzie pośród nas. Dziś naszej Mszy św. przewodniczył będzie ks. Daniel Syjud, który sprawuje Mszę św. prymicyjną wśród nas.

Po latach seminaryjnych przygotowań ks. Daniel Syjud z parafii Kiełków stanie przed nami już jako kapłan i będzie sprawował w naszej wspólnocie pierwszą Mszę Świętą. Jego rodzinna parafia czekała 43 lata na nowego kapłana. Był wśród w nas w niedzielę w październiku i grudniu ubiegłego roku głosząc słowo Boże, spotykając się ze służbą ołtarza. Lubiliście słuchać słowa Bożego głoszonego przez Niego. 

Ta nasza parafia była twoją drogą do kapłaństwa ks. Danielu. We wtorek ks. biskup ordynariusz wyznaczył Ci już pierwszą parafię. Będzie nią Trzetrzewina koło Nowego Sącza. Witam bardzo serdecznie Twoich rodziców Krystynę i Pawła. W dzień Matki 26 maja przyjąłeś świecenia kapłańskie. Ważne, by stawiając pierwsze kroki na ka­płańskiej drodze, ks. Daniel mógł na nas liczyć. Zapewnijmy mu więc modlitewne wspar­cie, prosząc, by

Bóg mu błogosławił, a MB Gręboszowska otaczała go płaszczem swej opieki. Proszę, abyś tę Mszę św. ofiarował za całą naszą wspólnotę parafialną wszystkich chorych, cierpiących, samotnych nas tu zgromadzonych.

 

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­