odpust115 sierpnia 2007r.  cała nasza wspólnota parafialna przeżywała  odpust ku czci naszej patronki Maryi Wniebowziętej. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Janusz Głąbiński proboszcz z Rio Brawo z Teksasu z USA. Ks. Janusz 4 lata temu wyjechał do pracy duszpasterskiej w USA. Przed wyjazdem 6 lat pełnił posługę kapłańską w parafii Gręboszów jako wikariusz. W słowie Bożym ukazał nam rolę Maryi w naszym codziennym życiu i w życiu naszych rodzin. Maryja daje nam ten promyk nadziei i prowadzi nas do nieba. Odpust zgromadził dużo parafian, którzy na ten czas zjechali w rodzinne strony. Przed odpustem zostało wykonane oświetlenie zewnętrzne kościoła. Kościół oświetlony wygląda bardzo pięknie. Oświetlenie to zostało wykonane z ofiar parafian.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­