Aktualności z 2007 r.

S730218827 sierpnia 2007 r. odbyła się pierwsza rowerowa pielgrzymka do sanktuarium bł. Karoliny do Zabawy. Udział wzięła młodzież ze szkół licealnych i gimnazjalnych. Modliliśmy się o szybką kanonizację bł. Karoliny.
odpust115 sierpnia 2007r.  cała nasza wspólnota parafialna przeżywała  odpust ku czci naszej patronki Maryi Wniebowziętej. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Janusz Głąbiński proboszcz z Rio Brawo z Teksasu z USA. Ks. Janusz 4 lata temu wyjechał do pracy duszpasterskiej w USA. Przed wyjazdem 6 lat pełnił posługę kapłańską w parafii Gręboszów jako wikariusz. W słowie Bożym ukazał nam rolę Maryi w naszym codziennym życiu i w życiu naszych rodzin. Maryja daje nam ten promyk nadziei i prowadzi nas do nieba. Odpust zgromadził dużo parafian, którzy na ten czas zjechali w rodzinne strony. Przed odpustem zostało wykonane oświetlenie zewnętrzne kościoła. Kościół oświetlony wygląda bardzo pięknie. Oświetlenie to zostało wykonane z ofiar parafian.
W piątek udamy się z pielgrzymką pieszą do Matki Bożej Odporyszowskiej. Wyjście po Mszy św. o godz. 15.30. Zapraszam wszystkich chętnych, szczególne młodzież naszej parafii. Powrót po Mszy św. o godz. 24.00 we własnym zakresie.
wieniecMiło jest mi poinformować, że na powiatowych dożynkach w Dąbrowie Tarnowskiej 26 sierpnia 2007 r. grupa wieńcowa z Gminy Gręboszów pod przewodnictwem Wiesława Lizaka zajęła I miejsce na najciekawszą prezentacje wieńca – ośpiewanie. Wieniec wykonała na konkurs powiatowy Katarzyna Szostak z Biskupic. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

aktualnosci_DSC0222422 lipca 2007r. odbył się odpust parafialny ku czci św. Anny.W czasie odpustu swą 40 r. śwęceń kapłańskich przeżywał nasz rodak ks. dr Prałat Ryszard Banach. Przewodniczył on sumie odpustowej, a kazanie wygłosił ks. dr Kazimierz Talarek z Tarnowa. Parafianie bardzo przeżyli tę podniosłą uroczystość. Dziękowali Bogu za dar kapłaństwa swego rodaka i prosili o dalsze powołania kapłańskie. Byli też poruszeni pięknym i głębokim słowem Bożym ks. kaznodziei. Ks. Prałat przed Mszą św. odpustową poświęcił odnowione tabernakulum. Ta podwójna uroczystość zgromadziła liczne grono kapłanów i parafian z kraju i zza granicy.
21 lipca 2007r. wigilie odpustu ku czci św. Anny została odprawiona Msza św. na cmentarzu parafialnym za wszystkich zmarłych naszych parafian, którzy nas poprzedzili w pielgrzymce do domu Ojca w niebie. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Prałat Ryszard Banach. W kazaniu powiedział, że cmentarz parafialny został poświęcony 27 lipca 1799 r. Po Mszy św. poprowadził procesje z różańcem za zmarłych. Msza św. zgromadziła dużo parafian. Przed Mszą św. parafianie posprzątali cmentarz. Myślę, że ta Msza św. przed odpustem św. Anny wejdzie już na stałe w kalendarz parafialny.
cialoNajświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej czci Kościół w każdej Mszy Świętej. W Wielki Czwartek obchodzimy rocznicę ustanowienia Eucharystii, ponieważ jednak radosne wspomnienie ostatniej wieczerzy tłumiło w Wielkim Tygodniu rozważanie męki Chrystusa, zostało ustanowione osobne święto, którego celem jest publiczne wyznanie wiary w obecność Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie Mu czci należnej i uwielbienia, podziękowanie za łaski płynące przez ten Sakrament, wreszcie przebłaganie Go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość naszą i bluźnierstwa niewiernych.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­