14W niedzielne popołudnie 19 IX 2010 r. ponad 160 osób spotkało się w restauracji Lone Tree Manor w Niles na bankiecie jubileuszowym. W tym gronie obecni byli między innymi prezesi organizacji: Henryk Śliwa, Władysław Gała, Michał Wytrwał, Władysław Moryl i obecny gospodarz organizacji  prezes Władysław Wytrwał, który wspólnie z przewodniczącym bankietu Władysławem Gałą przypomnieli historię i osiągnięcia Stowarzyszenia Parafii Gręboszów. Na zakończenie części oficjalnej zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków Stowarzyszenia i po odmówieniu wspólnej modlitwy zasiedli do obiadu. Po obiedzie rozpoczęła się zabawa taneczna. Nad jej oprawą muzyczną czuwał nasz rodak Janusz Lizak ze swoim zespołem „Pacyfic Band”. Był czas na niekończące się wspólne rozmowy, wspomnienia, pytania co dalej i na zrobienie sobie pamiątkowych zdjęć z księdzem proboszczem.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­