IMG_5910Dnia 11 listopada 2010r. uroczyście zebraliśmy się pod Pomnikiem Grunwaldu w 600 –rocznicę zwycięskiej bitwy z Krzyżakami i w 100- rocznicę powstania pomnika na ziemi gręboszowskiej.

Maria Konopnicka – „Ojczyzna”

„Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły -
Co jej swobody obrońców przykryły.”

Ojczyzna moja to ten pomnik Grunwaldu
Usypany i wzniesiony przez gręboszowski lud
Ku chwale tych co tak dzielnie walczyli,
I życie oddali za nasz kraj Ojczysty.
Ojczyzna moja to ja i Ty
Dziś świętujący odzyskanie jej niepodległości!!

Po odśpiewaniu hymnu narodowego, złożeniu kwiatów pod pomnikiem przez młodzież, ks. prałat Ryszard Banach przedstawił historię powstania pomnika, następnie ks. Dyrektor Caritasu Tarnowskiego Ryszard Podstołowicz poświęcił odnowiony pomnik i nastąpiła procesja na cmentarz przy udziale pocztów sztandarowych, orkiestry i licznych parafian.

W uroczystości brali również udział: Księża z sąsiednich parafii, Pan dr Andrzej Kosiniak Kamysz – trzykrotny Minister Zdrowia, Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów, Pan Jan Kosiniak – Dyrektor Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie, przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego, Samorząd gminy Gręboszów z panią wójt Krystyną Świętek na czele, przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na cmentarzu zostały złożone wiązanki kwiatów na grobach Jakuba Bojki, ks. Piotra Halaka, Stefanii Łąckiej i na cmentarzu wojskowym. Na zakończenie w modlitwie za wszystkich, którzy przez wieki poświęcali swe życie dla Ojczyzny oddaliśmy ich Miłosiernemu Bogu.      Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy Św. za Ojczyznę, której przewodniczył ks. Ryszard Podstołowicz Dyrektor Caritasu Tarnowskiego, który w swym kazaniu tak pięknie powiedział jak wielkim darem dla każdego z nas jest Ojczyzna i co powinniśmy dla niej dziś czynić. Przypomniał nam również o wspaniałej postaci Stefanii Łąckiej w jej 64 rocznicę pogrzebu naszej wielkiej rodaczki i w co bardzo wierzymy kandydatki na ołtarze.

Zobacz fotogalerię

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­