primicje_07W niedzielę 5 czerwca 2011 w naszym kościele miały miejsce prymicje ks. mgr Krzysztofa Misiaszka. Przed laty jego rodzice zawarli związek małżeński, teraz ich syn odprawiał pierwszą Mszę św. w naszym kościele. Dzieci, liturgiczna służba ołtarza, młodzież i dorośli składali ks. prymicjantowi gorące życzenia na służbę Bogu i ludziom. 

Tak rzekł Pan Jezus do Ciebie,
Kiedy na zawsze wezwać Cię chciał:
„Pójdź za Mną, synu i daj mi siebie,
Jakom Ja Tobie cały się dał”!

 

I usłuchałeś tego natchnienia,
Tej Bożej cichej, a słodkiej mowy.
I oto stajesz dzisiaj przed nami
Dawno nam znany, dziś dla nas nowy...
Błogosław dzieci małe,
I całą naszą parafię,
Proś, aby z naszej parafii rodziły się
piękne powołania kapłańskie i zakonne,
i aby one chwałę Bogu niosły.
 

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­