IMG_8383Dzień 15 sierpnia był w naszej parafii dniem wyjątkowym, bowiem obchodziliśmy odpust parafialny ku czci  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwane także Świętem Matki Boskiej Zielnej.
Uroczysta suma odbyła się o godz.11:00, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Prałat Adam Mardeusz - były wikariusz gręboszowski.
Ks. Prałat 40-ci lat temu przygotowywał poświęcenie tablic pamiątkowych ku czci ks. Piotra Halaka i mjr Henryka Sucharskiego przez metropolitę krakowskiego ks. kardynała Karola Wojtyłę. W swoim kazaniu wspominał tę piękną uroczystość i zachęcał do pójścia drogą Maryi.


Z tą maryjną uroczystością związana jest starożytna tradycja liturgiczna, oddająca hołd Maryi wraz z poświęceniem na Jej cześć leczniczych ziół.
W kościele znajdowały się pachnące zioła, piękne kwiaty, dojrzałe kłosy zbóż i dorodne owoce , które w polskiej tradycji symbolizują duchową pełnię Maryi, jako "najdorodniejszego ziemskiego owocu". Wszystkie one, podobnie jak Maryja, mają swój czas wzrostu i czas dojrzewania.
Są dojrzałym plonem łąk, lasów, sadów i ornej ziemi. Zioła mają swą leczniczą moc, a kwiaty wprawiają w zachwyt kolorystyką barw i zapachem. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Jest też lekarstwem na nasze choroby duszy i ciała; jest wspaniałą koroną stworzenia.

Po mszy św. odbyła się procesja wokół kościoła, na której licznie zgromadzone dzieci sypały kwiaty i dzwoniły dzwonkami, DSM, młodzież,
jak również strażacy nieśli feretrony oraz sztandary.

Prośmy, aby nasze podobieństwo do Maryi znajdowało wyraz w dawaniu światu Boga i abyśmy potrafili szukać Go i znajdować tak jak Maryja. Święto Matki Boskiej Ziel­nej wyzna­cza zwy­cza­jowy ter­min zakoń­cze­nia żniw, zgod­nie z przysłowiem:
„Na Wnie­bo­wzię­cie
Zakoń­czone żęcie.”


Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­