DSC07418Z wiarą w wieczne życie
Z nadzieją, że słyszycie
Z miłości, ze byliście Tacy !

Tobie Majorze rodacy
Składamy należną cześć.
Pamięci znak
Za to, że żyłeś tak.

Że ukochałeś Boga.
Żeś bohaterem był.
Że nie wiedziałeś, co trwoga,
Walczyłeś ile sił
Do ostatka...
Że przekazałeś młodzieży:
„Zwycięży ten, kto uwierzy”.

A Tobie Księże Dziekanie
Jakiż hołd... dziękowanie?
Za Twoje serce jak zagon żyzny
Stokrotny wydał plon:

Miłości Boga i Ojczyzny –
Jak On!
Boś Mu to piękno ukazał
Tu u Bożego Ołtarza.

A teraz prosimy Was Obu
Bądźcie nam światłem
Spoza grobu...

 

Dnia 14 listopada 1971r. staraniem ks. Stanisława Kurka- proboszcza parafii Gręboszów, ks. Prałata Adama Mardeusza ówczesnego naszego katechety i ks. prałata Ryszarda Banacha zostały zorganizowane uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablic pamiątkowych. Pierwsza ku czci ks. Piotra Halaka, proboszcza gręboszowskiego  w latach 1907-1931,  zmarłego w opinii świętości; druga — ku czci  majora Henryka Sucharskiego, dowódcy Westerplatte we wrześniu 1939r.

Powiązanie tych dwóch postaci nie jest przypadkowe. Ksiądz Piotr Halak był bowiem nauczycielem, wychowawcą i ojcem duchowym majora, który w Gręboszowie kształtował swój charakter  i swą duchowość.

Dziś my, żyjący parafianie w 80 r. śmierci naszego wielkiego proboszcza ks. Piotra Halaka i w 65 rocznicę śmierci majora Henryka Sucharskiego i w 40 r. pobytu na naszej ziemi kardynała  Karola Wojtyły chcemy poświecić obraz naszego wielkiego błogosławionego Jana Pawła II, w roku ogłoszenia Go błogosławionym. Wdzięczni za wszystko co uczynił dla nas. naszej Ojczyzny i całego świata.

Obraz poświęcił ks. infułat Władysław Kostrzewa. Ks. infułat Władysław Kostrzewa przewodniczył naszej uroczystości, w której wzięli udział:  ks. Prałat Adam Mardeusz, ks. Prałat Ryszard Banach, ks. Prałat Władysław Bielatowicz.  Był również poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Sucharskiego w  Gręboszowie,  poczet sztandarowy PSL, Ochotniczej Straży pożarnej z Gręboszowa,  Ujścia Jezuickiego, Okręgu - Bieniaszowic, z Biskupic, jak również  licznie zgromadzeni parafianie i goście z różnych stron naszego kraju.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­