W tych dniach Świątecznych Kościół prowadzi nas do pustego grobu Jezusa Chrystusa, abyśmy usłyszeli niewiarygodne a jednak prawdziwe:
nie ma Go tutaj, zmartwychwstał!
W liturgii i sakramentach możemy spotkać żywego Zbawiciela. Nasi parafianie i goście gromadzili się bardzo licznie w kościele w czasie tego Triduum Paschalnego, aby oddać cześć Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, naszemu Odkupicielowi.
Wszystkim rodzinom i naszym gościom,
osobom samotnym, chorym i cierpiącym,
dzieciom oraz osobom doświadczonym wiekiem
życzymy, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym ożywiło naszą wiarę w Syna Bożego. Niech Chrystus Zmartwychwstały wypełni nasze serca pokojem i wielkanocną radością.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­