01-odpustDnia 15 sierpnia 2013 r.  odbył się Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. mgr Andrzej Kędryna, proboszcz Parafii Żelichów. Przy słonecznej pogodzie licznie zgromadzili się wierni, przybyli goście za granicy i całego kraju, jak również poczty sztandarowe Straży Pożarnej.
Właśnie tego dnia wraz z Matką Bożą Gręboszowską dziękowaliśmy Bogu za wszystko, co dały nam pola i łąki, sady i ogrody. 
Istotnym punktem tej Mszy Świętej było poświęcenie dożynkowego wieńca przygotowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, pod przewodnictwem Wiesława Lizaka.

Te bukiety z ziół, owoców i kwiatów, które święcimy w Uroczystość Matki Boskiej Wniebowziętej; mówią nam o sakralności przyrody, jaką odkrywamy w pięknie i różnorodności żywych istot towarzyszących człowiekowi. Sakralność stworzenia stanowi o wielkiej godności roślin, które  z Bożego rozkazu zdobią naszą planetę i służą ludziom i zwierzętom. ( Księga Rodzaju)

 

 

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­