DSC07638" Maryja, ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
By świat lepszy był, by w miłości żył. 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe."

W sobotę 7.09.2013r., o godzinie 10.00  wyruszyła z naszej parafii grupa pielgrzymkowa do sanktuarium Matki Bożej w Odporyszowie. W pielgrzymce udział wzięło 51 osób, gdzie najstarszym uczestnikiem był ks. Proboszcz, a najmłodsza pątniczka to Patrysia Grabiec, która ma 8 lat.

"Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem.
Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew.
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas."

Jednym ze znaków rozpoznawczych pieszych pielgrzymek jest śpiew. Rytmiczne i radosne melodie pomagają podczas marszu. W trakcie roku rzadko słyszymy pielgrzymkowe pieśni, tak więc ten dzień również z tego powodu był zachęceniem do wzięcia udziału w pielgrzymce.

Przez 6 godzin szliśmy ze słowami modlitwy na ustach, niosąc w naszych sercach podziękowania, prośby i zawierzenie się Panu Bogu.

 

"Chcę przestąpić Jego próg 
Z dziękczynieniem w sercu mym, 
I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go.
Bo kolejny nadszedł dzień, 
Który dał dla mnie Bóg. 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą."

Zapewne wszyscy odczuwali ból nóg oraz zmęczenie, ale nikomu to nie przeszkadzało... Szliśmy wytrwale, bo tam - w Odporyszowie czekała na nas Matka.

Po dotarciu przed Jej oblicze pielgrzymi zawierzyli swoje prośby i dziękczynienia, oddając siebie, swoje rodziny, parafię i ojczyznę Opiece Królowej.  
Najważniejsza jednak była Msza święta, w której brali udział wszyscy pielgrzymi wraz przybyłymi do Odporyszowa rodzinami. Msza św. odbyła się na ołtarzu polowym, a po jej zakończeniu, wraz ze swoimi rodzinami wróciliśmy do domów.


Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­