25-11-XIMaria Konopnicka pisała „Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła,
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła”.

11 listopada 2013 roku o godz. 10.00 zgromadziliśmy się w naszym parafialnym  kościele, aby złożyć uwielbienie Bogu za dar niepodległej Ojczyzny. Pamiętamy o ofierze, jaką złożyli nasi przodkowie, abyśmy mogli dziś żyć w wolności. Dziś miłość do Ojczyzny można wyrazić tak jak Stefania Łącka - nasza kandydatka na ołtarze – przez miłość bliźniego. Naszej uroczystości przewodniczył ks. profesor Władysław Szewczyk, kapelan Jego Świątobliwości, prezes stowarzyszenia „Arka”, długoletni wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Obecni byli ks. prałat Ryszard Banach - nasz rodak, ks. Marian Kujda - proboszcz z Borusowej, ks. Jan Król - proboszcz z Żelichowa. Licznie zebrała się młodzież wraz ze swymi wychowawcami z Zespołu Szkół w Gręboszowie z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy naszej Gminy, Samorząd Gminy Gręboszów z panią wójt Krystyną Świętek, przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Wtrwałem. Obecne były poczty sztandarowe PSL oraz Ochotniczej  Straży Pożarnej z naszej gminy. Obecny był również gość specjalny -  pan Zenon Kosiniak, ambasador Rzeczypospolitej w Kanadzie, który po Mszy św. skierował do nas słowo, w którym mówił o swej krewnej Stefanii Łąckiej. Na uroczystości obecna była również rodzina Stefanii Łąckej.


 

Przed Mszą św. wysłuchaliśmy programu z okazji 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 67 rocznicy pogrzebu Stefanii Łąckiej, który przygotowała pani Jolanta Apriasz wraz z młodzieżą z gręboszowskiego gimnazjum im. Stefanii Łąckiej.

 

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­