Aktualności z 2016 r.

Z całego serca wszystkim Parafianom w kraju i za granicą z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku życzę radości, miłości i pokoju płynących  z radosnego faktu narodzenia Syna Bożego. Niech Dzieciątko Jezus hojnie obdarza Was wszelkimi potrzebnymi darami i obfitym błogosławieństwem. Niech Bóg Wam w tym – 2017 roku – błogosławi i udziela swej mocy. 
Jak co roku w drugi dzień Świąt zostało posłanych 5 grup kolędników misyjnych. W drugi dzień Świąt oprawę muzyczną liturgii miał zespół Impresjon z Gręboszowa.

11 XI 2016 r. obchodziliśmy 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę i 70 rocznicę śmierci i pogrzebu naszej rodaczki Stefani Łąckiej. Naszym uroczystością przewodniczył ks. dr Infułat Władysław Kostrzewa. Razem z ks. Infułatem Mszę św. za Ojczyznę i o wyniesienie Stefani Łąckiej na ołtarze celebrowali ks. Prałat dr Ryszard Banach, ks. proboszcz z Żelichowa Jana Król, ks. proboszcz z Borusowej Marian Kujda, ks. kanonik proboszcz z Otfinowa Tadeusz Rzeźnik.

W tej uroczystej Mszy św. wzięli udział Pan dr Andrzej Kosiniak trzykrotny minister zdrowia, Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów, Wójt Gminy Gręboszów Pani Krystyna Świętek, przewodniczący Rady Gminy Franciszek Dymon, radni naszej gminy, dyrektor GCK Wiesław Lizak. Bogdan Bigos Wice Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowa Tarnowska. Akcja Katolicka naszej parafii i Dekanatu Żabno, Dyrekcja Zespołu Szkół w Gręboszowie, nauczyciele, wychowawcy Gimnazjum Stefanii Łąckiej w Gręboszowie, uczniowie, wychowankowie tegoż gimnazjum, poczty sztandarowe, autorka książki o naszej rodaczce Pani Maria Pawlikowska i mieszkańcy Gminy Gręboszów.

Wizytacja Kanoniczna parafii Gręboszów:

Niedziela – 23.10.2016.

  • Powitanie ks. Biskupa ( rodzina)
  • Powitanie i przedstawienie parafii (proboszcz)
  • Msza Święta dla dorosłych
   • Ogłoszenia duszpasterskie
   • Słowo ks. Biskupa do Róż Żywego Różańca Kobiet
   • Błogosławieństwo na zakończenie Mszy Świętej 
   • Spotkania
    • Rada Duszpasterska i Ekonomiczna
    • Caritas
    • Akcja Katolicka
 • Śniadanie
 • Pomiędzy Mszami Świętymi:
  • Rozmowy z Organistą i Kościelnym
  • Odwiedziny u osoby chorej
  • Nawiedzenie cmentarza
  • Spotkanie z ministrantami, lektorami, DSM, Szkolne Koło Caritas, Grupą Młodzieżową, Kolędnicy Misyjni,
  • Msza Święta
   • po Oratio Post Communio:
   • Ogłoszenia duszpasterskie
   • Podziękowanie za Wizytację Kanoniczą (rodzina)
   • Podziękowanie (proboszcz)
   • Błogosławieństwo końcowe!
 • Obiad ks. Biskupa z kapłanami

W niedzielę 6 XI 2016 r. przybyła do naszej parafii Pani Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce, aby uczcić poległych w czasie I wojny światowej chorwackich żołnierzy. Spotkanie z Panią AmbasadorRepubliki Chorwacji w Polsce, dr Andrea Bekić wraz z Małżonkiem, Panem Darko Bekiciem i Delegacją Urzędu Miasta Zagrzebia oraz Weteranów Wojny Domowej: Dr Ivica Pančić, - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zagrzebia ds. Uczczenia 100 Rocznicy Wybuchu Pierwszej Wojny Światowej, Płk rezerwy Valentino Rajković, Stowarzyszenie Chorwackich Inwalidów Wojennych Wojny Domowej, Płk rezerwy Nikola Tominac, Stowarzyszenie 1914-1918, Płk rezerwy Dragan Umičević, International Police Association, Attache Wojskowy Republiki Chorwacji, komandor Andrija Ljulj; rozpoczeło się w Gręboszowie od Mszy św. w kościele o godz. 14.00 sprawowanej pod przewodnictwem ks. Prałata dr Ryszarda Banacha. Udział w niej wzięli też Pan Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar Pan Janusz Kozioł, Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych. Władze Gminy z Panią Wójt, Krystyną Świętek, Przewodniczącym gminy Franciszkiem Dymonem, Starostą powiatu Dąbrowa Tarnowska Pan Tadeusz Kwiatkowski, Pan Bogdan Bigos, dyrektor GOK Wiesław Lizak.

6Z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski młodzież i dzieci z naszego ZS w Gręboszowie przedstawiły piękny program. W czasie rekolekcji, które w naszej parafii prowadził ks. Stanisław Staśko przygotowujących nas do wizytacji ks. bp Leszka Leszkiewicza młodzież, dzieci wraz ze swymi wychowawcami ukazała nam wielkie postacie naszego narodu. Wśród nich wielcy Polacy z naszej małej Ojczyzny. Na twarzy mieszkańców widać było wielkie wzruszenie.  To coś pięknego widzieć młode pokolenie tak pięknie ukazujące historie naszej kochanej Ojczyzny.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­