46Dzisiejsza Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to dzień radosnego dziękczynienia Panu Bogu za to, że wkraczając w historię świata, wybrał Mary¬ję, obdarzył ją pełnią łaski, uczynił matką swojego Syna i zabrał z ciałem i du¬szą do nieba. Maryja jest dla nas znakiem zwycięstwa nad złem i nadziei na zbawienie wieczne. Dzisiaj wspominamy także wielkie wydarzenia z roku 1920, które zdecydowały o losach Polski i Europy. „Cud nad Wisłą” był nie tylko wynikiem męstwa polskiego żołnierza, ale także znakiem Bożej interwencji, w którym Ma-ryja miała swój udział. Ona od wieków była czczona w naszym narodzie i nie opuściła swoich dzieci. Prośmy Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Zwycię¬skiej o błogosławieństwo dla Polski i szczególną opiekę nad naszą parafią. Jej zawierzmy nasze dalsze losy. Prośmy też za rolników przynoszących plony ziemi, jako wyraz wdzięczności wobec Boga Stwórcy, i dziękujmy Matce Boskiej Zielnej za nieustanną opiekę nad polami, zagrodami, sadami, plantacjami, byśmy nigdy nie cierpieli głodu.
Dzisiejszemu Odpustowi przewodniczy ks. infułat dr Adam Kokoszka z Tarnowa.

 

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­