Wizytacja Kanoniczna parafii Gręboszów:

Niedziela – 23.10.2016.

  • Powitanie ks. Biskupa ( rodzina)
  • Powitanie i przedstawienie parafii (proboszcz)
  • Msza Święta dla dorosłych
   • Ogłoszenia duszpasterskie
   • Słowo ks. Biskupa do Róż Żywego Różańca Kobiet
   • Błogosławieństwo na zakończenie Mszy Świętej 
   • Spotkania
    • Rada Duszpasterska i Ekonomiczna
    • Caritas
    • Akcja Katolicka
 • Śniadanie
 • Pomiędzy Mszami Świętymi:
  • Rozmowy z Organistą i Kościelnym
  • Odwiedziny u osoby chorej
  • Nawiedzenie cmentarza
  • Spotkanie z ministrantami, lektorami, DSM, Szkolne Koło Caritas, Grupą Młodzieżową, Kolędnicy Misyjni,
  • Msza Święta
   • po Oratio Post Communio:
   • Ogłoszenia duszpasterskie
   • Podziękowanie za Wizytację Kanoniczą (rodzina)
   • Podziękowanie (proboszcz)
   • Błogosławieństwo końcowe!
 • Obiad ks. Biskupa z kapłanami

 

 

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­