Aktualności z 2016 r.

9Czcigodny Księże Jubilacie Romanie!

Dnia 6. czerwca 1976 roku przyjął Ksiądz Roman święcenia kapłańskie, stając się kapłanem na wieki. Następnie został Czcigodny Ksiądz posłany do winnicy Pańskiej, aby współpracować z Bogiem w najpiękniejszym i najważniejszym dziele, jakim jest zbawienie dusz. Pierwszą parafią do której został posłany przez biskupa do pracy kapłańskiej był Tymbark, później Limanowa, Tarnów, Stary Sącz, Milik i od 2002 roku Korzeniów.

Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich jest stosowną chwilą, by skierować do Czcigodnego Księdza Romana naszego rodaka słowa uznania i zapewnienia o naszej pamięci modlitewnej. Chcemy Ci szczerze podziękować za przykład pięknego życia kapłańskiego, za przykład gorliwej służby Bogu i ludziom. Za ten Jubileusz obchodzony wśród swoich, za ten piękny kielich ofiarowany naszej parafii, obrazki i płyty.

Niech dobry Bóg nadal udziela księdzu swego błogosławieństwa, a Matka Najświętsza, którą czcisz całym swym sercem wspiera w każdej chwili życia. Szczęść Boże!

46Dzisiejsza Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to dzień radosnego dziękczynienia Panu Bogu za to, że wkraczając w historię świata, wybrał Mary¬ję, obdarzył ją pełnią łaski, uczynił matką swojego Syna i zabrał z ciałem i du¬szą do nieba. Maryja jest dla nas znakiem zwycięstwa nad złem i nadziei na zbawienie wieczne. Dzisiaj wspominamy także wielkie wydarzenia z roku 1920, które zdecydowały o losach Polski i Europy. „Cud nad Wisłą” był nie tylko wynikiem męstwa polskiego żołnierza, ale także znakiem Bożej interwencji, w którym Ma-ryja miała swój udział. Ona od wieków była czczona w naszym narodzie i nie opuściła swoich dzieci. Prośmy Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Zwycię¬skiej o błogosławieństwo dla Polski i szczególną opiekę nad naszą parafią. Jej zawierzmy nasze dalsze losy. Prośmy też za rolników przynoszących plony ziemi, jako wyraz wdzięczności wobec Boga Stwórcy, i dziękujmy Matce Boskiej Zielnej za nieustanną opiekę nad polami, zagrodami, sadami, plantacjami, byśmy nigdy nie cierpieli głodu.
Dzisiejszemu Odpustowi przewodniczy ks. infułat dr Adam Kokoszka z Tarnowa.

13Panie Jezu, błogosław tym dzieciom,
które dziś Ciebie przyjęły do serca,
niech będą radością Rodziny,
Kościoła i naszej Ojczyzny.

Po raz pierwszy do I Komunii św.  3 V 2016 r. w parafii Gręboszów przystąpiły:

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­