img 494830 sierpnia 2015 r. w Bazylice Św. Jacka w Chicago w czasie mszy św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Wiesława Babiarza dziękowaliśmy Bogu za 35 lat działalności Stowarzyszenia Parafii Gręboszów.

Wartę honorową w świątyni zaciągnęły poczty sztandarowe. W tej uroczystości uczestniczyło wielu naszych rodaków pochodzących z naszej parafii, jak również wielu Polaków mieszkających w Chicago.

Stowarzyszenie Parafii Gręboszów w Chicago powstało 12 X 1980 r.

Przez 35 lat działalności członkowie chicagowskiego Stowarzyszenia, które powstało z myślą ratowania wybudowanego w 1651 r. kościoła z słynącym łaskami obrazu Matki Bożej Gręboszowskiej nazwanego perłą kościołów nadwiślańskich, pomagali przy pracach przy kościele, parafii i całej gminy naszej małej Ojczyzny.

W czasie uroczystego bankietu sześciu prezesów Stowarzyszenia: Henryk Śliwa, Władysław Gała, Michał Wytrwał, Władysław Moryl, Władysław Wytrwał, Antoni Myśliński otrzymali medal Apostoła Parafii Gręboszów w Chicago, a pan Stanisław Podgórski, Jacek Mamulski medal Św. Jana Pawła II.

Wielkie Bóg zapłać prezesom, członkom i darczyńcom Stowarzyszenia za pomocy dla Parafii i całej małej Ojczyzny. Niech dobry Bóg Wam wszystko hojnie wynagrodzi, a Maryja - nasza patronka ma Was zawsze w swojej opiece.

Obecne władze Stowarzyszenia Parafii Gręboszów w Chicago:

  • Prezes- Antoni  Myśliński
  • Zastępcy– Anna Cira i Iwona Kitanow
  • Skarbnik- Janina Geisler
  • Sekretarz- Władysław Wytrwał

 

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­