52W uznaniu zasług za ofiarną i pełną poświęceń służbę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, jednostka OSP z Ujścia Jezuickiego otrzymała samochód ratownictwa technicznego Renault Mascott, który został przekazany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka - Kamysza oraz Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Generała Andrzeja Mroza. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się w niedzielę, 11 października 2015 roku na płycie boiska sportowego w Ujściu Jezuickim. Poprzedzone one było mszą świętą w kościele pw. WNMP w Gręboszowie.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Prałat Zygmunt Warzecha – Kapelan Powiatowy Strażaków, w koncelebrze ks. prałata dra Ryszarda Banacha oraz ks. Wiesława Babiarz – proboszcza tutejszej parafii. Kapelan skierował do wszystkich obecnych krótką homilię, w której odniósł się do roli jaką pełnią w życiu każdej społeczności bracia strażacy. Zaznaczył, jak ważna jest ich działalność i gotowość do niesienia pomocy. Nawiązał również do słów św. Jana Pawła II, podkreślając, że „to właśnie Jan Paweł stwierdził, że strażacy, są tymi którzy są wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji. Niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi.” Ponadto wspomniał, że „są na świecie rozmaite pożyteczne stowarzyszenia, lecz nad wszystkim góruje stowarzyszenie ochotniczych dobrowolnych strażaków. (…)”. Na zakończenie wspomniał, że „(…) poświęcenie samochodu jest po to, aby przyjść w porę ze skuteczną pomocą, nie zawieść pokładanego zaufania ludzi. Właśnie to stowarzyszenie z 1908 roku tak pięknie myśli o rodzinie strażackiej i wśród tych przykazań strażackich znalazło się i to „będziesz się starał o zabezpieczenie losów swojej rodziny na wypadek twojej śmierci (…)”. Po zakończeniu uroczystej eucharystii ks. Prałat Zygmunt Warzecha dokonał poświęcenia pojazdu, który ma teraz służyć społeczności całej gminy Gręboszów.

W uroczystości wzięli udział: druhowie i poczty sztandarowe z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Gręboszów, mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Adam Rzemiński - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, bryg. Robert Kłósek - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogdan Bigos - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, dh Ryszard Pikul - Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisław Początek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Krystyna Świętek - Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon - Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, dh Jerzy Misterka - Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gręboszowie, Bronisław Błach - Sekretarz Gminy Gręboszów. 

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­