11 listopada005Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka, pozostał Dniem Niepodległości.
Oto przed Twoim tronem Panie Jezu modlimy się za naszą Ojczyznę.
Dziś, bowiem obchodzimy rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Polecamy Ci Panie nas wszystkich.

Ojciec Święty Franciszek wzywa nas, byśmy byli wierni naszym Ojcom, polskiej Tradycji, naszej Ojczyźnie. Taki apel zawarł w słowie skierowanym do Polaków. Pięknej miłości Ojczyzny uczyli nas święci patronowie Polski naszej Ojczyzny. Wspominamy ich wszystkich, którzy słowem, przykładem i oddaniem życia wysłużyli nam wolność i przyczynili się i przyczyniają do jej rozwoju.

Naszej dzisiejszej Uroczystości przewodniczył ks. dr Jan Bartoszek diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej, razem z nim składali ofiarę Chrystusa ks. Prałat nasz rodak Ryszard Banach, Ks. Jan Lizak. ks. Jan Król proboszcz z Żelichowa, ks. Marian Kujda proboszcz z Borusowej. Razem z nami modliła się Akcja Katolicka z dekanatu Żabno i Dąbrowy Tarnowskiej.
Były również poczty sztandarowe Zespołu Szkół w Gręboszowie, którego gimnazjum nosi imię Stefanii Łąckiej, Akcji Katolickiej z Dąbrowy Tarnowskiej, PSL, Ochotniczej Straży Pożarnej.
Msza św. ofiarowana była za naszą Ojczyznę o pomyślny jej rozwój i wyniesienie na ołtarze Stefanii Łąckiej w 69 rocznice jej pogrzebu.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­