09 bn 2015Jak co roku przed pasterką młodzież i dzieci przygotowały piękny program słowno – muzyczny przygotowujący nas do pasterki i na czas Bożego Narodzenia. Razem z całą wspólnotą o 24.00 przeżyliśmy pasterkę na zakończenie której połamaliśmy się w kościele opłatkiem składając sobie gorące życzenia. Na Mszy św. o godz. 12.00 w Boże Narodzenie odbył się chrzest dwójki nowych parafian. W święto Św. Szczepana na Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste błogosławieństwo kolędników misyjnych i ich rozesłanie. Przeszli oni następnie z kolędą misyjną po wszystkich rodzinach naszej parafii.

Bóg Wszechmogący przyszedł na ziemię
jako niemowlę bezbronne, małe.
Co rok śpiewamy wszyscy kolędy,
przypominamy narodzin chwałę.
Raz w roku w tej porze nad ludzkie gniazda
Jasna jak zorza wybiega gwiazda
I wszystkim sercom, co w łez powodzi
Zwiastuje ona, że Bóg się rodzi
Lecz kto tę gwiazdę pierwszy zobaczy
Choćby się nie mógł oprzeć rozpaczy
I zwątpił w jutro ... od owej nocy
Święta nocka ... grzmią kolędy
Strop niebiosów rozgwieżdżony
A z kościelnych wieżyc wszędy
Na pasterkę biją dzwony!
Biją dzwony z całej mocy
Biją dzwony z całej mocy
Niosąc radość w ludzkie progi
Że cudownej owej nocy
Przyszedł na świat Jezus drogi.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­