Wigilia, czyli nocne modlitewne czuwanie, sięga korzeniami początków Kościoła. Chrześcijanie zbierali się na nocnej modlitwie, chcieli bowiem naśladować modlącego się nocą Chrystusa i wypełnić Jego wezwanie do czuwania. Przez uroczystą Wigilię Paschalną, rozpoczynamy liturgiczny obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to naprawdę Wielka Noc. Chrystus zwycięski wychodzi z ciemności grobu i staje przed nami jako Zmartwychwstały Odkupiciel.

Wydarzenie Paschy czyli przejścia Jezusa Chrystusa ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach świata i ludzkości. Tę noc, noc paschalną, rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy staje się dla nas teraźniejszością. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też cała jej liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda i uczta. Znaki te stanowią główną treść wszystkich czterech części liturgii wigilii paschalnej. Stąd też Liturgia Wigilii Paschalnej dzieli się na cztery części: liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną i liturgię eucharystyczną. Wigilię Paschalną zakończyliśmy procesją rezurekcyjną.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­