Jubileusz  50 lecia kapłaństwa ks. Prałata Ryszarda Banacha odbył się w dniu odpustu Parafialnego 15 sierpnia  2017 r. na Wniebowzięcie NMP. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Jubilat Prałat Ryszard Banach, a kazanie wygłosił ks. Infułat Adam Kokoszka. Razem z Jubilatem sumę odprawiali koledzy księdza Jubilata i zaproszeni księża.  Mszę św. poprzedził krótki program dzieci i młodzieży ku czci kapłaństwa, a później ksiądz Jubilat odebrał życzenia od poszczególnych grup parafialnych, swoich rodaków z Kars i zaproszonych gości.

W dniu Twojego kapłańskiego jubileuszu, my Twoi rodacy pragniemy do Najwyższego i Wiecznego Kapłana przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny  – Matki Gręboszowskiej, której kult, tak gorliwie szerzysz, zanieść nasze modlitwy w Twojej intencji:

„ Jezu Dobry Pasterzu, który chcesz, aby mieszkańcom ziemi wzeszło światło wiary,
otocz księdza Ryszarda swoją łaską i błogosławieństwem.
Udziel Mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach i trudnościach.

Wysłuchaj o Chryste, te nasze szczere prośby przez wstawiennictwo Matki Bożej Gręboszowskiej, Twojej Matki.
Niech Ta, która uwierzyła i wspaniałomyślnie odpowiedziała na Twoje wezwanie
Stanie się przyczyną Jego radości i towarzyszy Mu Swoją obecnością w każdej chwili życia.”.

Koledzy ks. Jubilata, którzy razem z nim obchodzili 50 – lecie święceń kapłańskich w parafii Gręboszów:

 • Ks. dr Andrzej  Dyl
 • Ks. Infułat  dr Władysław  Kostrzewa
 • Ks. Stanisław  Krawczyk
 • Ks. Józef  Kuchta
 • Ks. Prałat  Józef  Mróz
 • Ks. Józef  Pyrek
 • Ks.  Prałat  Kazimierz  Starzec
 • Ks.  Prałat  Józef  Trzópek

Kapłani   Goście:

 • Ks. Infułat  Adam  Kokoszka  
 • Ks. Prałat Władysław  Bielatowicz / 60lecie kapłaństwa/
 • Ks. Prałat dr Krzysztof  Czermak
 • Ks. Prof. Czesław  Noworolnik
 • Ks. Prałat dr Piotr  Gajda -
 • Ks. Prałat dr Adam  Nowak
 • Ks. Prałat  Stanisław  Czachor
 • Ks. Prałat Władysław Szczebak -
 • Ks. Prałat Adam Mardeusz
 • Ks. Roman Deszcz
 • Ks. mgr Roman Kopacz
 • Ks. mgr Mateusz Hojdak
 • I księża z Dekanatu Żabno 

W parafialnej księdze chrztów można wyczytać: Ryszard, syn Józefa i Stefanii z domu Bochenek. Urodzony 15 czerwca 1942 roku  w Karsach.  Został ochrzczony 22 maja 1943 roku w kościele parafialnym w Gręboszowie  przez księdza Stanisława  Kobosa. Chrzestnymi byli: Maria  Kowalska  i  Władysław  Jarosz. To wtedy poczęło się w Tobie  życie dziecka Bożego.

Drogi Księże Jubilacie, po latach dzieciństwa spędzonych w naszej szkole podstawowej pośród grona swoich kolegów i koleżanek, udałeś się do Tarnowa. Tam dalej kontynuowałeś naukę w Małym Seminarium, gdzie zdałeś maturę. Na tę drogę zostałeś umocniony darami Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, który przyjąłeś 25 maja 1952 roku, obierając sobie za patrona św. Piotra Apostoła. Słysząc w głębi swojego serca głos Bożego powołania: „Pójdź za Mną!” – postanowiłeś zostać kapłanem - szafarzem Bożych tajemnic.

Realizując swoje powołanie w 1960 roku wstąpiłeś do Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1963 roku musiałeś przerwać studia i pójść do wojska na 2 lata i 2 tygodnie. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wróciłeś do Seminarium, aby kontynuować  studia teologiczne. 4 czerwca 1967 roku w Tarnowie z rąk ks. biskupa Jerzego Ablewicza przyjąłeś święcenia kapłańskie.  Zostałeś kapłanem, aby służyć ludowi Bożemu. Księże Jubilacie, z wielkim entuzjazmem oraz niezwykłą gorliwością świadczysz o Chrystusie. Służysz Mu wiernie już 50 lat, poprzez pracę kapłańską w wyznaczonych placówkach, na różnych odcinkach działalności duszpasterskiej nie tylko w kraju, ale także w wielu zakątkach świata. Twoja pierwsza praca duszpasterska rozpoczęła się w parafii św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Zagórzanach. Następnie odbyłeś  studia z historii na Uniwersytecie Katolickim, Gdzie najpierw obroniłeś tytuł magistra u ks. Biskupa Mariana Rechowicza, a tytuł doktora z historii kościoła u ks. profesora Bolesława Kumora. Po powrocie ze studiów biskup Jerzy Ablewicz skierował Cię do pracy w parafii Bożego Ciała w Bieczu. Parafia Chrystusa Króla w Górze Motycznej oraz parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dobryninie to kolejne miejsca, w których służyłeś ludowi bożemu z wielką wytrwałością.

Od 8 grudnia 1979 roku do sierpnia 1986 roku byłeś  rektorem parafii Świętej Kingi w Żegiestowie Zdroju, następnie kapelanem sióstr klarysek w Starym Sączu, dalej Dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. W 1992 roku rozpocząłeś pracę w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, Aby dzielić się swoją wiedzą z zakresu historii Kościoła.

Od 2000 roku znów czyniłeś posługę wychowawczą Wśród powołanych do służby Bożej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie jako wykładowca historii.

Równocześnie byłeś Dyrektorem Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Podczas wakacji pracowałeś na Ukrainie, Białorusi, w Niemczech i Austrii. Pracowałeś również w Komisji kanonizacyjnej Świętej Kingi, Komisji Beatyfikacyjnej Karoliny Kózka, Komisji Beatyfikacyjnej Romana Sitki  oraz w Diecezjalnej Komisji Kanonizacyjnej, wydobywającej kandydatów na ołtarze z diecezji Tarnowskiej. W 2016 roku, na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polski  

Andrzeja Dudy, jako były żołnierz, otrzymałeś stopień podporucznika. Od biskupa Ordynariusza Wiktora Skowrca otrzymałeś tytuł kanonika honorowego kapituły tarnowskiej, a w 2015 roku tytuł prałata. Czcigodny Jubilacie! Popatrz! Ileż łask Chrystusowych spłynęło na wierny lud przez Twoją kapłańską posługę. Tysiące ludzi, nie tylko w naszej Ojczyźnie, ale wielu krajach świata, Pojednanych z Bogiem w Sakramencie Pokuty, dziesiątki tysięcy naszych braci i sióstr nakarmionych Chlebem Życia – Najświętszym Ciałem Pana Jezusa, wielu młodych połączonych węzłem miłości w Sakramencie Małżeństwa, dziesiątki wierzących zaopatrzonych na drogę do wieczności Sakramentem Namaszczenia Chorych i Wiatykiem. Za to wielkie Twoje dzieło niech będzie Chrystus – Najwyższy i Wieczny Kapłan uwielbiony.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­