A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie (J 5,40)
Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie (Wj 17,6b)
Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione (Ez 47,9c)
Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce (Jr 11,20a)
U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach (Dn 9,7a)
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją (Jr 17,7)

"Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów..., On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb."

Jan Paweł II

IW czwartek 26 października 2017 r. w kościele parafialnym w Gręboszowie, Szkolne Koło Caritas, działające w naszej szkole, powiększyło się o siedemnastu nowych członków. Ochotnicy o wielkich sercach zastąpili tegorocznych absolwentów, którzy zakończyli edukację w naszej szkoły. Nowi członkowie uczestniczyli w Mszy Świętej oraz włączyli się w modlitwę różańcową. Na zakończenie uroczystości, z rąk asystenta kościelnego Szkolnego Koła Caritas ks. Wiesława Babiarza, 9 uczniów z klasy V, 1 z klasy VII, 3 z klasy II Gim. oraz 4 z klasy III Gim., otrzymali legitymacje wolontariusza SKC. Do tego wydarzenia kandydaci przygotowywali się przez rok, uczestnicząc w działalności Koła.

Nowo przyjęci:

 1. Dawid Misiaszek
 2. Jakub Marek
 3. Bartłomiej Szczepański
 4. Wiktoria Owsikowska
 5. Paulina Trela
 6. Nikodem Sobota
 7. Paweł Marcinkowski
 8. Gabriela Woźniak
 9. Natalia Mastalerz
 10. Łukasz Boroń
 11. Natalia Wdowiak
 12. Aneta Koziara
 13. Wiktoria Klucz
 14. Michał Dziubla
 15. Jakub Szczepański
 16. Damian Marek
 17. Dominik Koziara

Nowym członkom SKC życzymy, aby byli jak Święty Brat Albert, który porzucił sławę i karierę, aby dawać się innym.

 „Dawanie siebie” jest zachętą również dla nas, abyśmy podjęli codzienny trud, cichą ofiarę ze swojego czasu i sił, byśmy umniejszali siebie w służbie bliźnim i byli, jak mówił sam Brat Albert, „dobrzy jak chleb, który dla każdego leży na stole”.

Zarząd Szkolnego Koła Caritas

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­