1. Dziś – dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie V Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Teksty dzisiejszej liturgii słowa podpowiadają nam, że w wychowaniu młodego pokolenia i samowychowaniu należy kłaść nacisk na naśladowanie Chrystusa w dźwiganiu krzyża i na mobilizowaniu do wiary, która wyrażać się będzie w czynach, a przy tym liczyć na pomoc Bożą.
  2. Jutro przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus, i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa. Żyjemy w czasach, gdy znak krzyża bywa źle traktowany przez niektórych, zatem weźmy udział we Mszy Świętej.
  3. We wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jej opiece powierzymy wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii.
  4. W środę o godz. 17.30 różaniec, później Msza św. i nowenna do MB Gręboszowskiej. Na wspólną modlitwę zapraszamy rodziców, nauczycieli i wychowawców.
  5. W czwartek przypada 76. rocznica najazdu Związku Radzieckiego na Polskę. W naszych modlitwach będziemy polecać Bogu wszystkich, którzy zginęli na Wschodzie, a także naszą Ojczyznę i sprawę pokoju na świecie.
  6. W piątek będziemy obchodzić święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, a także patrona młodzieży i wielu z nas. Dzieci szkolne, młodzież zarówno gimnazjalną, jak i ze szkół ponadgimnazjalnych oraz starszą zapraszam na Mszę Świętą celebrowaną o godz. 18.00.
  7. Za tydzień – dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku a zarazem Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w Polsce w trzecią niedzielę września. Składka do puszek będzie przeznaczona na KUL i PAT.
  8. W piątek po Mszy św. spotkanie dziewczynek śpiewających psalm międzylekcyjny z Panem organistą, oraz spotkanie ministrantów, lektorów i wszystkich chłopców, którzy chcą służyć.
  9. Bóg zapłać za ofiarę na potrzeby kościoła: Krystynie Diabełek i rodzinie Kapusta z USA,
  10. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy m.in. nieprawdopodobną historię człowieka, który osiem lata spędził w łagrach, a potem ratował życie swoim oprawcom.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­