1. Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.
  2. W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety. U nas – Msza Święta wieczorna i nowenna do Matki Bożej Gręboszowskiej o godz.17.00. O 16.30 różaniec, który poprowadzi II klasa gimnazjum.
  3. W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.
  4. W sobotę o godz. 10.00 w Żabnie w czasie Mszy św. do grona lektorów zostaną włączeni, którzy ukończyli kurs lektorski. Gorąco zapraszam rodziny kandydatów do udziału w tej Mszy św.
  5. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. Ponadto w przyszłą niedzielę swoje święto patronalne obchodzić będą także p. organista, scholka z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego.
  6. Zachęcam do zakupienia i czytania : „Gościa Niedzielnego”, możemy w nim przeczytać m. in. : Apokalipsa – księga kojarzona z klęskami niesie pociechę, rodzinne biznesy wracają do dawnej świetności. Jest ciekawa prasa dla dzieci i młodzieży.
  7. W przyszłą niedzielę składka na potrzeby naszej parafii.
  8. Wszystkim solenizantkom i solenizantom tego tygodnia życzę wielu łask Bożych i zapraszam do wspólnej modlitwy do kościoła.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­