1. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
  2. W najbliższy wtorek, 25 stycznia święto Nawrócenia świętego Pawła. W to święto prośmy o łaskę, aby Pan również nas chociaż trochę zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary.
  3. W środę o godz. 17.00 Msza św. i nowenna do MB Gręboszowskiej. Serdecznie zapraszam wszystkich czcicieli MB do wspólnej modlitwy.
  4. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego w którym możemy przeczytać m.in. o cudach Papieża, które nie były brane pod uwagę podczas procesu beatyfikacyjnego, z czym teraz będzie nam się kojarzył 1 maj.
  5. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. W ten sposób możemy zadecydować, żeby przynajmniej 1% naszego podatku poszedł na cele, które są bliskie każdemu z nas. Wielkość naszego podatku nie ulegnie zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu. Zwracamy się zatem z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazania 1% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.
  6. Bóg zapłać za ofiarę na ogrzewanie, ubezpieczenie kościoła: z Ujścia Jezuickiego – Marian i Zofia Kołodziej, Helena Kaczmarczyk, z Kars – Jan Zabawski, z Woli Gręboszowskiej – Maria i Mieczysław Janowiec .
  7. Dziś o godz. 13.00 pogrzeb śp. Felicji Gazduła z Woli Żelichowskiej

    Dobry Jezu a nasz Panie,

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­