Wielki Czwartek

Rocznica ustanowienia Sakramentu Eucharystii iKapłaństwa.
W naszym Kościele ogodz. 18.00 - Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu doCiemnicy i Adoracja Pana Jezusa.
Od godz.20.00 do godz. 21.00 adoracje poprowadzą mieszkańcy Biskupic i Zawierzbia. W Wielki Czwartek proszę o modlitwę w intencjikapłanów, o nowe powołania kapłańskie, zakonne oraz za zmarłychkapłanów.

Wielki Piątek

Rocznica śmierci i pogrzebu Pana Jezusa.W tym dniu Kościół wstrzymuje się od sprawowania Mszy św. - Najświętszej Ofiaryponieważ Chrystus umarł w tym dniu na krzyżu i złożył z siebie najdoskonalsząofiarę.
Komunia św.tylko w czasie wieczornych obrzędów.
O godz. 10.00 - Droga Krzyżowa dla dzieci, przedszkolaków i wszystkich, którzy nie mogą popołudniu brać udziału w świętych obrzędach.
O godz. 17.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa, a po niej: Liturgia Męki Pańskiej, AdoracjaKrzyża św., Komunia św. oraz uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentudo Bożego Grobu. Za pobożne ucałowanie Krzyża podczas adoracji można zyskaćodpust zupełny pod zwykłymi warunkami (Spowiedź i Komunia św., modlitwa wintencji Ojca św.). Bardzo proszę, aby wszyscy podeszli do krzyża zanim wyjdą zkościoła.
W Wielki Piątek poodsłonięciu Krzyża aż do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę klękamy przed krzyżemw kościele na dwa kolana.
Po przeniesieniu Pana Jezusa do groburozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, po której śpiewaćbędziemy Gorzkie Żale.

Porządek Adoracji przy Bożym Grobie:
godz. 21.00- 22.00-Ujście Jezuickie, Karsy,
godz.22.00 - 23.00-Młodzież całej parafii
godz.23.00 - 24.00-Gręboszów, Lubiczko.

Wielka Sobota

Czasnadziei Zmartwychwstania. O godz. 9.00 będzie poświęcenie wody do użytkuwiernych. Od 9.00 do 12.00 cogodzinę poświęcenie pokarmów w kościele.
Od godz. 8.00 do godz. 9.00 adoracjamieszkańców Woli Gręboszowskiej i Okręgu. O godz. 10.00 adoracja dzieci.
O godz.19.00 rozpocznie się LiturgiaWielkiej Soboty od poświęcenia ognia. Na wieczorne obrzędy i odnowienieprzyrzeczeń chrzcielnych proszę przynieść świece, na zakończenie liturgiiWielkiej Soboty Procesja Rezurekcyjna.
W Wielką Sobotę zgodnie z polską tradycją zachowajmy abstynencję odpokarmów mięsnych aż do wieczornych obrzędów Wielkiej Soboty.
Wszystkich Parafian serdecznie zapraszam do licznego udziału w Procesji Rezurekcyjnej.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­