1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.
  2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na budowaniu i pogłębianiu naszej komunii z Panem Bogiem i z braćmi, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!? Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza to zawarte na kartach Ewangelii.
  3. W naszym kościele codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 18.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!
  4. W piątek, 13 maja, wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 30. rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
  5. Obowiązkowe spotkania dla Rodziców i dzieci I komunijnych odbędą się we wtorek i w piątek po nabożeństwie majowym. Sprzątanie kościoła w środę od godz. 8.00. Spowiedź dla dzieci i ich rodziców, chrzestnych w sobotę o godz. 8.30.
  6. Spotkanie dzieci III klasy z okazji I rocznicy w środę po nabożeństwie majowym.
  7. W sobotę o godz. 16.00 spotkanie DSM.
  8. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii pewnej rodzinie z Lubiczka.
  9. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej: "Gościa Niedzielnego", w którym przeczytamy: jak przeżyliśmy beatyfikacje Jana Pawła II, jak dramatycznie nieśmiały ksiądz został jednym z najsławniejszych kaznodziei na świecie. Charyzmatyczny kapłan wkrótce odwiedzi Polskę. Zachęcam do czytania.
  10. Bardzo proszę dzieci i młodzież, którzy pragną wziąć udział w konkursie plastycznym i poetyckim z okazji Dnia Mamy o przyniesienie swych prac do przyszłej niedzieli włącznie.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­