1. Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Bogiem i naszymi braćmi.
  2. Od jutrzejszego poniedziałku, 30 maja, przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.
  3. We wtorek, 31 maja, jeszcze jeden mocny maryjny akcent – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. Po majówce spotkanie DSM.
  4. W tym tygodniu wchodzimy w czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po mszy św. będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie Boże Miłosierdzie.
  5. W tym tygodniu też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele w środę od godz. 16.30 i w I piątek. W pierwszy piątek od godz. 8.00 udam się do chorych, a po południu o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. W pierwszą sobotę o godz. 17.30 różaniec i Msza św.
  6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Ale z inicjatywy metropolity warszawskiego abpa Kazimierza Nycza od 2008 roku w pierwszą niedzielę czerwca obchodzone jest Święto Dziękczynienia. Choć zostało ustanowione na terenie archidiecezji warszawskiej, w jego obchody włączają się również inne diecezje w Polsce.
  7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 przeżywać będziemy prymicję ks. Krzysztofa Misiaszka.
  8. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m. in. o tajemnicach Całunu Turyńskiego, o śledztwie smoleńskim, o wierze tych, którzy szturmując bramy królestwa staja się jak dzieci.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­