1. Dziś pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie odprawianym w naszym kościele o godz. 17.00 październikowym nabożeństwie. A tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Sługa Boży Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).
  2. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.
  3. Dziś po Mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych.
  4. Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy kolejny Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy, że miłosierdzie ma być stałym elementem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka, zewnętrznym wyrazem naszej wiary. Przynagleni darem Bożej miłosiernej miłości, każdego dnia powinniśmy oddawać życie braciom, powinniśmy stawać się świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.
  5. W środę od godz. 15.30 spowiedź przed I piątkiem. W środę na nabożeństwo wieczorne zapraszam młodzież z klasy I gimnazjum na miesięczna katechezę.
  6. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej. A w pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele codziennie przed nabożeństwem różańcowym i w piątek od godz. 15.30. W I piątek rano od godz. 8.00 udam się do chorych, a od godz. 15.00 wystawienie Najświętszego sakramentu i adoracja.
  7. W piątek po nabożeństwie różańcowym spotkanie ministrantów i lektorów, i DSM.
  8. Przyszła niedziela to Dzień Papieski, która poprzedzi dzień 16 października – trzydziestą drugą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Po każdej Mszy św. będziemy zbierać na Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które Episkopat Polski powołał do życia, by mogło wspierać niezamożną, a zdolną młodzież, pochodzącą z małych miast a zwłaszcza ze wsi.
  9. Można przed kościołem nabyć kalendarz z pomnikami bł. Jana Pawła II z różnych miejscowości. Jest też pomnik z naszej parafii. Przy zakupie składamy cegiełkę na remonty w naszej parafii.
  10. Zachęcam do czytania prasy katolickiej „Gościa Niedzielnego” w którym przeczytamy m.in. Kraków w ogniu miłosierdzia, siostrom zakonnym zburzono dom w Moskwie, bez Boga nie ma przyszłości.
  11. Bóg zapłać za ofiarę na potrzeby parafii Irenie i Bronisławowi Dzięciołowskim z Ujścia Jezuickiego.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­