1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
  2. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, a zawartą w Ewangelii Dobrą Nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie komunii z Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu!? Zapraszam do tej modlitwy w naszym kościele codziennie o godz. 17.00.
  3. W piątek o godz. 16.00 spotkanie DSM, a po różańcu ministrantów i lektorów.
  4. Bóg zapłać rodzicom i młodzieży III klasy gimnazjum za piękne posprzątanie wczoraj zakrystii i całego kościoła.
  5. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii Genowefie i Bolesławowi Sobota z Zawierzbia.
  6. Zachęcam do czytania "Gościa Niedzielnego" w którym przeczytamy m. in. czym jest Fundusz Kościelny? Które z obiegowych przekonań na jego temat są prawdziwe, a które błędne ? W 700 tysiącach domów w Polsce nie ogląda się telewizji. Jak zmienia się życie rodzin po rezygnacji z telewizora? Jest też "Mały Gość Niedzielny" .
  7. Bardzo proszę o zadbanie o porządek na cmentarzu. Będzie wystawiona przyczepa i do niej proszę wrzucać wszystkie śmieci. Bardzo wielu z was dba o to by był porządek, ale są i tacy, którzy jakby patrzyli czy ktoś nie widzi i wtedy wrzucają te śmieci byle gdzie. Postarajmy się, aby to od każdego z nas zależało piękno cmentarza

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­