1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej, był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójedynego Boga.
 2. We wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione według następującego porządku o godz. 8.00, 10.30 i 13.00 ze specjalnym kazaniem i procesja z modlitwą różańcową na cmentarz. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.
 3. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
 4. W środę, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym kościele zostaną odprawione trzy Msze Święte w godz. 8.00, 10.30 i 17.00. Po Mszy św. wieczornej udamy się z modlitwą różańcową na cmentarz proszę przynieś znicze. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie. Będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. A w sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do Domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką litości, Pośredniczką…
 6. Pod cmentarzem jutro alumn naszego seminarium będzie zbierał składkę na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.
 7. W I czwartek o godz. 17.30 spotkanie z ministrantami i lektorami.
 8. W pierwszy piątek o godz. 8.00 udam się do chorych, a po południu o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Pana Jezusa, którą poprowadzą Róże Żywego Różańca z Gręboszowa.
 9. Codziennie o godz. 16.30 różaniec za zmarłych, a o godz. 17.00 Msza św.
 10. Kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszam w sobotę o godz. 16.30 na różaniec i Mszę św.
 11. Zapraszam do czytania „Gościa Niedzielnego” w którym przeczytamy m. in. historie „nie z tej ziemi”, czyli o tym, co nas czeka w niebie i, nie daj Boże, w piekle. Warto sobie przeczytać i przemyśleć.
 12. Bóg zapłać Mirosławie i Piotrowi Kowal z USA za ofiarę na potrzeby kościoła.
  Bóg zapłać wszystkim, którzy złożyli dziś ale i składają ciągle ofiarę na potrzeby naszej parafii. To dzięki Wam możemy wykonywać wiele potrzebnych prac. Ostatnie prace przy bramach kościoła, kapliczkach, w zakrystii kościoła i na cmentarzu kosztowały nas ponad 100 tysięcy zł. To co mamy to zapłacimy, a resztę będziemy spłacać w ratach. Wielkie dzięki wszystkim ofiarodawcą.
  Z naszej wspólnoty odeszła do wieczności:
  + Maria Łos z Ujścia Jezuickiego

Polećmy ją miłosierdziu Bożemu
Dobry Jezu a nasz Panie...

 

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­