1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.
 2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Do wtorku o godz. 16.30 różaniec i wypominki za zmarłych.
 3. W środę, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Msza św. i nowenna do MB Gręboszowskiej o godz. 17.00. Zapraszam młodzież i rodziców I i II klasy gimnazjum na miesięczną katechezę. Młodzież o godz. 16.30 poprowadzi różaniec.
 4. W piątek, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego Narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. O godz. 12.00 różaniec na cmentarzu w Ujściu Jezuickim. O godz. 15.00 występ młodzieży z gimnazjum poświęcony Stefanii Łąckiej, a później Msza św. W piątek przypada 65 rocznica pogrzebu Stefanii Łąckiej.
 5. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie z ministrantami i lektorami, a o godz. 15.00 spotkanie DSM obowiązkowe. 
 6. Zapraszam do wzięcia „Gościa Niedzielnego” w którym przeczytamy m. in. o zagazowaniu wszystkich religii na rzecz pokoju podczas spotkania w Asyżu, o tym, że w historii Polski krzyż i wolność kraju zawsze idą w parze, o nowym zgromadzeniu zakonnym w Hiszpanii, do którego w ciągu kilku ostatnich lat dołączyło już ponad 200 dziewcząt. Jest nowy Promyczek Dobra z dodatkiem dla dzieci. Zachęcam warto poczytać.
 7. W przyszła niedzielę będziemy obchodzić 40 rocznicę pobytu na naszej ziemi gręboszowskiej kardynała Karola Wojtyły metropolity krakowskiego i poświęcenia przez niego epitafiów poświęconych ks. proboszczowi Piotrowi Halakowi i majorowi Henrykowi Sucharskiemu. Uroczystościom naszym będzie przewodniczył ks. infułat Władysław Kostrzewa, który poświeci obraz ku czci błogosławionego Jana Pawła Wielkiego. Zapraszam wszystkich gorąco na tą uroczystość.
 8. Bardzo dziękuje Panu Janowi Pyrczakowi i całej rodzinie za piękne przygotowanie cmentarza na uroczystość Wszystkich Świętych. Zechciejmy wynosić wszystkie śmieci na miejsce do tego przeznaczone. Widzimy jak wiele trudy kosztuje to piękne prowadzenie naszego cmentarza przez Pana Jana i jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni.
 9. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszego kościoła:
   - Marii i Janowi Kowal, Zycie Bigos, Alicji i Bogdanowi Bigos,
   - Janinie Badoń, Henrykowi Misiaszkowi.
   - Bóg zapłać Dorocie i Edwardowi Śliwa – Hassan z USA za ofiarowanie 5000 $ na odnowienie bramy cmentarnej.
  Bóg zapłać wszystkim, którzy wsparli swą ofiarą wszystkie dzieła, które prowadzimy. Bardzo proszę jeśli ktoś może o dalsze wspieranie naszych prac.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­