1. Przeżywamy w Kościele okres Adwentu. Niedziela dzisiejsza nosi nazwę Gaudete – „Radujcie się!”. Nazwa ma swoje źródło w Biblii, w znanym nam tekście świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.
 2. Na trzeci tydzień Adwentu wyznaczono kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Pamiętajmy o tej intencji.
 3. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca wrażliwe i otwarte.
 4. 4. Zapraszam do licznego udziału w Roratach codziennie o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 7.00.
 5. W środę na godz. 16.30 zapraszam II klasę gimnazjum wraz z rodzicami na różaniec i Roraty.
 6. A od piątku, 16 grudnia, zachęcam do odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem Wcielonym. On jest już blisko!
 7. W piątek od godz. 8.00 udam się do chorych z świąteczną posługą. Proszę zgłaszać chorych w zakrystii.
 8. W piątek o godz. 15.30 spotkanie DSM.
 9. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy m. in. co to znaczy, że Kościół jest powszechny, o cierpieniach rodziny zamordowanego na kopalni „Wujek” Józefa Gizy , które nie skończyły się wraz z pogrzebem. Siostra i brat zamordowanego opowiadają jak przez wiele lat byli nachodzeni i prześladowani przez Służbę Bezpieczeństwa.
 10. Bóg zapłać za ofiarę na potrzeby parafii: Marii i Stanisławowi Niemczura, Eugeniuszowi Boek, Janowi Kowynia.
 11. Z naszej wspólnoty odszedł do wieczności:
  + Tomasz Gładysz z Ujścia Jezuickiego
  Polećmy go miłosierdziu Bożemu...

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­