1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.
  2. Jutro, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 32. rocznicę zamachu na Błogosławionego Jana Pawła II, a pod koniec tygodnia, w sobotę, 18 maja, przypadają jego 93. urodziny. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
  3. Skorzystajmy z zaproszenia do wzięcia udziału w nabożeństwach majowych sprawowanych codziennie o godzinie 18.00. Pobożność maryjna jest nam niezwykle bliska, ale przecież także to, co bliskie, wymaga ciągłej pielęgnacji.
  4. W środę różaniec o godz. 17.30 poprowadzi młodzież II klasy gimnazjum.
  5. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 przeżywać będziemy I rocznicę komunii św. Próba w piątek po nabożeństwie majowym. Obecność obowiązkowa.
  6. W przyszłą niedzielę zakończenie okresu wielkanocnego. Będziemy obchodzili uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
  7. W nowym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m. in. dlaczego nie można na maturze zdawać egzaminu z religii, a można z wiedzy o tańcu; sylwetka Siostry Laury, pierwszej świętej w historii Kolumbii, kanonizowanej w tę niedzielę.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­