1. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluję o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na Łamaniu Chleba.
 2. W dzisiejszą pierwszą wrześniową niedzielę przypada 74. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.
 3. Dziś po Mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic dla Róż Żywego Różańca.
 4. Jutro, 2 września, rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. O godzinie 8.00 zapraszamy do kościoła dzieci i młodzież, rodziców i grono pedagogiczne na Mszę Świętą, w czasie której modlić się będziemy o błogosławieństwo Boże w nowym roku.
 5. W środę o godz. 17.30 różaniec, Msza św. i nowenna do MB Gręboszowskiej.
  Od godz. 16.30 spowiedź. Módlmy się o pokój na świecie, a szczególnie o zakończenie walk we wszystkich wojennych ogniskach.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne msza św. o godz. 18.00.
 7. W pierwszy piątek miesiąca przyjmujemy Komunię Świętą wynagradzającą za grzechy nasze i innych ludzi; W I piątek Msza św. rano i po południu o godz. 18.00. Możliwość spowiedzi od godz. 16.30. W pierwszy piątek od godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym miesiącu proszę o adorację mieszkańców Lubiczka.
 8. W pierwszy piątek od godz. 8.00 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
 9. W sobotę o godz. 10 udamy się na pielgrzymkę pieszą do Odporyszowa, aby uczestniczyć we Mszy św. o godz. 17.00 na otwarcie odpustu.
 10. Zachęcam do udziału DSM, ministrantów, lektorów, młodzież gimnazjalna. Obowiązkowo udział bierze młodzież klasy III gimnazjum przygotowuj ca się do Sakramentu Bierzmowania i wszystkich parafian. Każdy z nas ma za co dziękować i coś polecać Matce Bożej.
 11. W przyszłą niedzielę , 8 września będziemy obchodzili święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po każdej Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­