1. Przeżywamy dziś już trzecią niedzielę Adwentu zwaną „Gaudete”, co z jęz. łacińskiego oznacza: „radujcie się”; jest to początek antyfony na wejście przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę. Jesteśmy, zatem zaproszeni do szczególnej radości z powodu zbliżającego się spotkania z Tym, który przychodzi nas wyzwolić z niewoli grzechu. Niech nasza radość wypływa przede wszystkim z duchowego przygotowania na to spotkanie. Spowiedź adwentowa w parafii w czwartek od godz. 13.30 do 17.00 z przerwą od 15.00 do 15.30.
 2. Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.
 3. A od jutra zachęcamy do odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem Wcielonym. On jest już blisko!
 4. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka od naszego Pana Organisty i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca wrażliwe i otwarte.
 5. Zapraszam do licznego udziału w Roratach codziennie o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 7.00.
 6. W piątek po roratach obowiązkowe spotkanie DSM.
 7. Do soboty proszę przynosić wykonane w gronie rodziny szopki i ozdoby choinkowe na konkurs parafialny.
 8. W piątek od godz. 8.00 udam się do chorych z świąteczną posługą. Proszę zgłaszać chorych w zakrystii.
 9. W piątek od 9.00 sprzątnie kościoła. Proszę mieszkańców Gręboszowa od Lubiczka P. Kalfarskich, uliczka do P. Szabla.
 10. W sobotę od godz. 9.00 proszę młodzież z Kars pracującą, uczącą się do ubrania choinek w kościele.
 11. W przyszłą niedzielę składka na potrzeby parafii. Składka będzie na chodniki na cmentarzu.
 12. Bóg zapłać za ofiary na cmentarz. Ofiarę na cmentarz złożyli:
  z Gręboszowa Bugajscy, Kuciębowie, Katarzyna i Łukasz Garbarz,
  z Biskupic Zofia i Wiesław Deszcz, pewna rodzina.
 13. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy m. in. jak wierzyć, gdy w czasie modlitwy mamy wrażenie, że mówimy do ściany, że nasz głos trafia w próżnie, znajdziemy też płytę z kolędami i pastorałkami w wykonaniu Braci Dominikanów, którzy pięknie śpiewając żarliwie się modlą. W „Małym Gościu Niedzielnym” m.in.: o kolędnikach misyjnych, którzy w Polsce od 20 lat w okresie Bożego Narodzenia zbierają ofiary na misje. W tym roku prosić będą dla mieszkańców Konga. 
 14. Bardzo proszę, podejść na cmentarz, gdyż ostatnie wiatry pozrzucały kwiaty z grobów i duża ich część jest na siatce. Proszę odwiedzić groby bliskich. 
 15. Z naszej wspólnoty odeszła do wieczności + Zofia Zawada   l.100 z Gręboszowa.
Polećmy ją miłosierdzi Bożemu: Dobry Jezu a nasz Panie...

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­