1. Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.
  2. Bardzo dziękuję wszystkim parafianom za udział w wczorajszej pielgrzymce do Odporyszowa. Udział w tej pielgrzymce udział wzięli: przedszkolaki i starsi i pielgrzymi z Włoch.
  3. W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Msze św. z poświęceniem ziarna siewnego o godz. 8.00 i 18.00.
  4. W środę o godz. 17.30 różaniec, który poprowadzi I klasa gimnazjum, Msza św. i nowenna do MB Gręboszowskiej.
  5. W środę i piątek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 spotkanie DSM obowiązkowe.
  6. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Z okazji tego święta warto spojrzeć na krzyże w naszych mieszkaniach i oczyścić je.
  7. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” w którym przeczytamy m. in. papież dostał list pisany łzami, co robić by zdrowo się odżywiać.
  8. W zakrystii są do nabycia kalendarze rolnicze.
  9. Jutro w starym budynku GS na dole zostanie otwarty nowy salon fryzjerski. Serdecznie wszystkich zapraszają.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­