1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca października, która jest zarazem 27. niedzielą w ciągu roku. Liturgia tej niedzieli przypomina nam, że mamy się troszczyć o Chrystusowy Kościół, o jego rozwój, o wzrost wiary, nadziei i miłości w każdym z nas.
  2. Październik, jest miesiącem modlitwy różańcowej. Zachęcam do udziału w rekolekcjach przed peregrynacją kopii cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii apostołów Bożego Miłosierdzia św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, i w codziennie odprawianym w naszym kościele październikowym nabożeństwie. Zachęcam do wytrwałego odmawiania tej modlitwy w rodzinach.
  3. W środę na godz. 20.00 proszę Radę Parafialną i strażaków na spotkanie przed przejęciem obrazu i relikwii do kościoła.
  4. Bardzo proszę w czwartek w dniu przyjęcia obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii nie parkować na parkingu z przodu kościoła. Cały ten plac proszę, aby był wolny na czas przyjęcia i odprowadzenia obrazu i relikwii w piątek. Proszę parkować pod Urzędem Gminy, pod cmentarzem, w uliczce, a to miejsce zostawić wolne.
  5. W tym tygodniu, we wtorek, 7 października, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Zostało ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) dokładnie 7 października 1571 roku. W roku 1883 papież Leon XIII wprowadził do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.
  6. Przyszła niedziela to Dzień Papieski, która poprzedzi dzień 16 października – trzydziestą szóstą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Po każdej Mszy św. będziemy zbierać na Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które Episkopat Polski powołał do życia, by mogło wspierać niezamożną, a zdolną młodzież, pochodzącą z małych miast a zwłaszcza ze wsi.
  7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej „Gościa Niedzielnego” w którym przeczytamy m.in. przed s. Faustyną objawienia o Bogu, który z miłosierdziem oczekuje na grzeszników, otrzymały trzy inne zakonnice, rozmowy z matkami pięciorga dzieci. Dla dzieci jest nowy „Mały Gość Niedzielny” i „Promyczek Dobra”.
  8.  W tym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy:
    + Weronikę Łoboda z Dąbrowy Tarnowskiej l.84, polećmy ją miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie…

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­