1. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przypomniał nam, że nikt nie może do Niego przyjść, czyli w Niego uwierzyć, jeżeli nie zostanie mu dana łaska od Ojca w Niebie.
  2. W środę, 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z naszą tradycją na Mszy Świętej pobłogosławimy kwiaty, zioła i zboża. Jest to nasz Odpust parafialny. Msze św. o godz. 8.00, 11.00 i 15.00. Naszemu odpustowi przewodniczył będzie ks. mgr Piotr Pasek zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Przed sumą o godz. 10.45 schola będzie śpiewała pieśni maryjne. Proszę na sumę odpustową dzieci do sypania kwiatków, chłopców do dzwonienia dzwonkami, młodzież do niesienia figur. Chciejmy się wszyscy włączyć się aktywnie w przeżycie odpustu parafialnego. Proszę braci strażaków z całej parafii do niesienia feretronów i baldachimu.
  3. 3. Piątek o godz. 18. 00 Msza św. i koronka do Miłosierdzia Bożego. W piątek rozpoczyna się 30 Tarnowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Przyjdźmy, aby modlić się za pielgrzymów i duchowo pielgrzymować na Jasną Górę.
  4. W poniedziałek od. godz. 8.00 sprzątanie kościoła proszę mieszkańców Zawierzbia. We wtorek od godz. 16.30 spowiedź przed odpustem. Zachęcam do skorzystania z okazji i zyskania Odpustu.
  5. Zachęcam do czytania Goście Niedzielnego w którym możemy przeczytać m. in. rozmowę z francuską dziennikarką o skazanej na śmierć za bluźnierstwo pakistańskiej chrześcijanki, jest też z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP płyta z pięknymi utworami muzyki klasycznej poświeconymi Matce Bożej. Zachęcam do nabycia.
  6. Bóg zapłać za ofiarę na potrzeby parafii Lilii i Ramonowi z USA.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­