1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2012 roku, jest świętem Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment, aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi w doczesnej pielgrzymce wiary. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi opartych na prawdziwej miłości.
  2. Jutro podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 15.00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.
  3. W najbliższy wtorek, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2013. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny: o godz. 8.00, 10.30, 15.00
  4. W środę Msza św. i nowenna do MB Gręboszowskiej pierwsza w Nowym Roku. Serdecznie zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej Gręboszowskiej do wspólnej modlitwy.
  5. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w piątek od godz. 15.30. W piątek o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu o adoracje proszę Róże Różańcowe z Okręgu.
  6. W sobotę o godz. 16.30 różaniec, który poprowadzi młodzież klasy III gimnazjum, a później Msza św.
  7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. porannej zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych.
  8. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby kościoła: Marii i Mieczysławowi Flak, Władysławie i Tadeuszowi Dąbroś, Jadwidze i Elżbiecie Dymon.
  9. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia.

Plan kolędy jest następujący:
w środę od godz. 14.00 - Szkoła i Dom Nauczyciela,
w czwartek od godz. 13.00 Wola Gręboszowska P. - Wilczkowskich do końca
w sobotę od godz. 8.00 Ujście Jezuickie - od Biskupic do P. Kołodziej,
w niedzielę od godz. 12.00 Miłocin - od. P. Szczawińskiej.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­