1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. Za pobożne odmówienie „Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 2. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufam, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.
 3. W dzisiejszą uroczystość swoje święto obchodzą członkowie Akcji Katolickiej, którzy wartości wypływające z Ewangelii pragną wcielać w życiu społecznym i zawodowym. Zachęcam do zaangażowania się w działalność organizacji, bowiem potrzeba w Kościele wielu wiernych świeckich gotowych promować naukę Chrystusa i świadczyć o Nim.
 4. We wtorek przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Modlimy się za Pana organistę, DSM.
 5. W środę o godz. 16.30 różaniec, który poprowadzi AK naszej parafii, a później Msza św. i nowenna do MB Gręboszowskiej.
 6. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.
 7. Od przyszłej niedzieli Pan Organista będzie rozprowadzał opłatki pobłogosławione przez kapłana jak w roku ubiegłym pod kościołem ze względów zdrowotnych. Pamiętajmy przy tej okazji, że ofiarę, którą składamy jest wynagrodzeniem jego pracy przez cały rok w naszym kościele.
 8. W przyszłą niedzielę składka na potrzeby parafii.
 9. Solenizantów i jubilatów tego tygodnia pragnę zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie.
 10.  Zachęcam do czytania: „Gościa Niedzielnego którym przeczytamy o wielkim oszustwie, dlaczego został kardynałem? W „Małym Gościu Niedzielnym” bezpłatny lampion roratni do złożenia przez dzieci z rodzicami.
 11.  Bardzo proszę o posprzątanie cmentarz i wzięcie chryzantem do domu.
 12.  Ofiarę na elewację kościoła złożyli:
  z Kars – Jolanta, Zbigniew Zalescy,
 13. Z naszej wspólnoty odeszła do wieczności:
  + Zofia Skalak - l. 88 z Ujścia Jezuickiego
   Polećmy ją miłosierdziu Bożemu...

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­