rozaniec

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich, wielbić i naśladować w swoim życiu Maryję.
Żywy Różaniec jak sama nazwa wskazuje jest dziełem ludzi wierzących, którzy w codziennej modlitwie różańcowej wspierają cały Kościół. Powstał z inicjatywy Sługi Bożej - Marii Pauliny Jaricot we Francji, w mieście Lyon w 1826 roku, jako pomoc dla misjonarzy w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom. Modlitwa różańcowa szybko rozwinęła się i jest obecna w każdym zakątku kuli ziemskiej. Zadaniem członków tej wspólnoty jest modlitwa w różnych sprawach osobistych, lokalnych, ogólnokrajowych, a także ogólnoświatowych. Każda osoba przynależąca do takiej wspólnoty jest zobowiązana do codziennego odmawiania cząstki różańca.
W naszej parafii ten cichy apostolat modlitewny działa od wielu już lat i jest ważnym wkładem w duchowe życie społeczności naszej parafii. Tworzą go tzw. Róże Różańcowe, każda składająca się z 20 członków. Obecnie w naszej parafii jest 24 Róż Różańcowych. Wspólnota ta skupia 480 osób. Każda osoba należąca do naszej wspólnoty jest zobowiązana do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca w intencjach Kościoła.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­