Aktualności z 2013 r.

25-11-XIMaria Konopnicka pisała „Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła,
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła”.

11 listopada 2013 roku o godz. 10.00 zgromadziliśmy się w naszym parafialnym  kościele, aby złożyć uwielbienie Bogu za dar niepodległej Ojczyzny. Pamiętamy o ofierze, jaką złożyli nasi przodkowie, abyśmy mogli dziś żyć w wolności. Dziś miłość do Ojczyzny można wyrazić tak jak Stefania Łącka - nasza kandydatka na ołtarze – przez miłość bliźniego. Naszej uroczystości przewodniczył ks. profesor Władysław Szewczyk, kapelan Jego Świątobliwości, prezes stowarzyszenia „Arka”, długoletni wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Obecni byli ks. prałat Ryszard Banach - nasz rodak, ks. Marian Kujda - proboszcz z Borusowej, ks. Jan Król - proboszcz z Żelichowa. Licznie zebrała się młodzież wraz ze swymi wychowawcami z Zespołu Szkół w Gręboszowie z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy naszej Gminy, Samorząd Gminy Gręboszów z panią wójt Krystyną Świętek, przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Wtrwałem. Obecne były poczty sztandarowe PSL oraz Ochotniczej  Straży Pożarnej z naszej gminy. Obecny był również gość specjalny -  pan Zenon Kosiniak, ambasador Rzeczypospolitej w Kanadzie, który po Mszy św. skierował do nas słowo, w którym mówił o swej krewnej Stefanii Łąckiej. Na uroczystości obecna była również rodzina Stefanii Łąckej.

DSC07638" Maryja, ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
By świat lepszy był, by w miłości żył. 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe."

W sobotę 7.09.2013r., o godzinie 10.00  wyruszyła z naszej parafii grupa pielgrzymkowa do sanktuarium Matki Bożej w Odporyszowie. W pielgrzymce udział wzięło 51 osób, gdzie najstarszym uczestnikiem był ks. Proboszcz, a najmłodsza pątniczka to Patrysia Grabiec, która ma 8 lat.

DSC06776

Imieniny najczęściej odnoszą się do ludzi. W przypadku kościołów i parafii jest jednak podobnie. Każda wspólnota parafialna ma swojego patrona, któremu powierza swoje zadania. W naszej parafii patronką jest św. Anna. Co roku powierzamy Bogu naszą parafię poprzez wstawiennictwo św. Anny.

 

W dzień odpustu parafialnego uroczysta Msza Św. była sprawowana o godz. 11:00.

Było wielu gości z kraju i za granicy, wśród nich księża z naszego dekanatu oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej. Mszy Świętej przewodniczył Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. mgr Piotr Grzanka, który także wygłosił kazanie nawiązując do Roku Wiary, który przeżywamy i dając świadectwo swej wiary..

01-odpustDnia 15 sierpnia 2013 r.  odbył się Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. mgr Andrzej Kędryna, proboszcz Parafii Żelichów. Przy słonecznej pogodzie licznie zgromadzili się wierni, przybyli goście za granicy i całego kraju, jak również poczty sztandarowe Straży Pożarnej.
Właśnie tego dnia wraz z Matką Bożą Gręboszowską dziękowaliśmy Bogu za wszystko, co dały nam pola i łąki, sady i ogrody. 
Istotnym punktem tej Mszy Świętej było poświęcenie dożynkowego wieńca przygotowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, pod przewodnictwem Wiesława Lizaka.

22-piknikPiknik organizowany przez Stowarzyszenie Parafii Gręboszów, który to juz po raz kolejny odbył sie w Chicago dnia 7-VII-2013 r. na świeżym powietrzu w pięknym parku przy zbiegu ulic Irwing Park i Cumberland, rozpoczął sie o godzinie 11:00 Mszą św., którą odprawił zaproszony ksiądz Bruno Chmiel.

W czasie Mszy św. śpiewał chór - do którego należą nasi rodacy-  wykonując piękne pieśni, a na koniec wykonał hymn USA.

W tej Mszy św. nie zabrakło z nami obrazu Matki Bożej Gręboszowskiej, który został przywieziony rok temu przez księdza Proboszcza Wiesława Babiarz. Matka Boża spoglądając na modlący sie lud błogosławiła wszystkim, to juz po raz drugi obraz  był z nami na pikniku.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

­